Eten uit de warmhoudbak: groot protest tegen sluiten keukens verzorgingshuizen Patyna

Door het sluiten van elf keukens in verzorgingshuizen wil Patyna 1.5 miljoen euro besparen. Maar het verzet onder de bewoners is groot: ,,Het ontbreekt het bestuur aan empathie.’’

De maaltijden worden voortaan gedistribueerd vanuit Bloemkamp in Bolsward. Dit raakt Frittemahof, Noorderhoek, Dr. Wumkeshus en Bonifatiushuis in Sneek, Saxenoord in Franeker, Nij Stapert in Wommels, Talma State, Teatskehûs in Blauwhuis, Avondrust in Makkum, Aylva State in Witmarsum en Nij Mariënacker in Workum.

Bewoners vrezen niet alleen dat het eten straks minder goed smaakt maar vooral ook het sociale isolement. Want samen eten in het restaurant is voor veel van hen een waardevol contactmoment.

Lees het hele premium-verhaal bij de LC: Verzet tegen sluiting keukens Patyna: ‘Dizze âlde minsken hoege net de slútpost fan de begrutting te wurden’