Biljartclub Buitenpost koopt eigen onderkomen

BUITENPOST Biljartclub Buitenpost heeft vorige week, 24 december 2020, de koopacte ondertekend voor het nieuwe onderkomen van de club aan de Jeltingalaan 82 in Buitenpost.

Het gebouw was eigendom van brassband Concordia, die genoodzaakt was zich op te heffen bij gebrek aan (aanwas van nieuwe) leden. Het gebouw zou verkocht worden voor € 1,- plus de notaris- en de overdrachtskosten, een bedrag dat de biljartclub wel kon betalen.

Een en ander begon in september 2019, toen de biljartvereniging via via te horen kreeg dat het gebouw te koop stond. Een buitenkans. Maar er moest heel wat aan het gebouw vertimmerd worden. Er zou echter snel beslist moeten worden, want er waren meer ‘kapers op de kust’.

Het bestuur van de biljartclub was er snel uit: het zou dom zijn als het gebouw niet werd gekocht. Het huidige onderkomen – aan Herbranda 1 – huurt de club van De Friese Wouden, maar die instelling had eerder al aangegeven dat het huurcontract over niet al te lange tijd zou worden opgezegd. De club wilde voorkomen dat ze met haar biljarts op straat zou komen te staan en was al een tijdje naarstig op zoek naar een ander onderkomen en nu was er zomaar Jeltingalaan 82. Er werd contact gelegd met het bestuur van Concordia, met vertegenwoordigers van de gemeente en met mogelijke subsidiegevers.

Vervolgens werd een ledenvergadering bijeen geroepen. En na een goede, soms ietwat heftige, discussie kreeg het bestuur het fiat om tot aankoop van het gebouw over te gaan ondanks het feit dat er heel wat aan het gebouw moet gebeuren en dat een (groot) deel van die werkzaamheden door de leden zelf verricht zal moeten worden.

En toen kwam Corona. Wat was wijsheid? Het gebouw nu kopen – het is intussen maart 2020 – of bij Concordia om uitstel vragen, want tijdens de ‘intelligente lockdown’ kon er niet zoveel gedaan worden.Er werd uitstel gevraagd en gegeven, tot 1 september 2020.

Er werden meerdere commissies in het leven geroepen. Daarvan konden met name de bouwcommissie en de financiële commissie direct aan de slag. De laatste heeft inmiddels een flink bedrag aan subsidies binnen gehaald, maar er zullen nog de nodige acties moeten komen, voordat de nieuwe biljartaccommodatie in gebruik genomen kan worden.

De bouwcommissie heeft met behulp van SportStroom zeer ambitieuze plannen gemaakt. De bedoeling is om het gebouw energieneutraal te maken, uniek voor sportend Buitenpost. De biljartclub nam 1 september contact op met Concordia: de koop kan doorgaan.

Het duurt echter nog tot eind december voor alle papieren in orde worden bevonden.

En nu is het dus zover: het gebouw is gekocht, het werk kan beginnen. In kleine groepjes, op anderhalve meter afstand, want Corona is nog steeds onder ons.

In september 2021 hoopt de biljartclub het gebouw te kunnen betrekken.