Convenant over Sportcafé FC Burgum

BURGUM De Koninklijke Horeca midden Friesland, FC Burgum en de gemeente Tytsjerksteradiel hebben onlangs de handtekeningen gezet onder een convenant. Hierin zijn afspraken gemaakt over de onderlinge samenwerking.

Het convenant is de basis om binnen de geldende regels het sportcafé incidenteel ook te openen op momenten buiten de reguliere schenk- en sluitingstijden. Dit is nodig om ook andere sportverenigingen, die op zaterdagavond wedstrijden spelen in de Nije Westermar, de gelegenheid te bieden om na afloop iets te drinken. De afspraken gelden eerst tot 31 december 2021.

FC Burgum exploiteert het sportcafé in de Nije Westermar. Voorzitter Dirk van der Woude: ‘We willen vooral met elkaar samenwerken, in plaats van elkaar tegen te werken. Wij willen geen concurrent van de horeca zijn.’ Eelke Duursma, voorzitter van de Koninklijke Horeca Nederland, afdeling Midden Friesland, tekent namens de Burgumer Horeca. De heer Duursma ziet zeker het belang van sterke sportverenigingen in de gemeente. ‘Een biertje na de wedstrijd hoort erbij’, zegt hij. ‘Maar het moet geen oneerlijke concurrent van de horeca worden. Dit convenant is een mooie samenwerking. We zoeken elkaar actief op en maken afspraken over gezamenlijke activiteiten.’

Schenk- en sluitingstijden

Namens de gemeente tekent burgemeester Jeroen Gebben het convenant. Hij is blij met de samenwerking tussen de horeca en de sport. ‘Ook andere sportverenigingen die van de Nije Westermar gebruik maken, kunnen met dit convenant het komende jaar na hun wedstrijden gebruik maken van het sportcafé’, aldus Gebben. Eerder dit jaar behandelde de gemeenteraad een voorstel om de schenk- en sluitingstijden voor sportkantines in sporthallen te verruimen. Over het voorstel is nog geen besluit genomen. Met het convenant is het eerst niet nodig om de schenk- en sluitingstijden aan te passen.

Voor een jaar

De afspraken gelden eerst alleen voor 2021. In de loop van dit jaar gaan partijen met elkaar in gesprek over het voortzetten van de samenwerking. Met het convenant willen partijen benadrukken dat samenwerking tussen het sportcafé en de reguliere horeca een gedeelde verantwoordelijkheid is voor een aantrekkelijk en levendig Burgum.