Meer gevallen vogelgriep Fûgelhelling Ureterp

Ureterp – De afgelopen twee weken zijn er vijftien verdachte vogels met vogelgriep bij vogelasiel Fûgelhelling gebracht en afgemaakt. ‘We worden zeer ongelukkig van deze toename van gevallen van vogelgriep’, vertelt beheerder Hetty Sinnema van het asiel in Ureterp.

De besmette dieren komen niet verder dan het hek van de Fûgelhelling, legt Sinnema uit. ‘De verdachte vogels worden bij het hek aangemeld. Het vervoer naar ons asiel vindt meestal plaats door dierenambulances. We raden particulieren aan om nooit dode vogels aan te raken. Let ook op dat huisdieren, zoals honden, niet bij de dieren in de buurt komen. Bel direct met de gemeente of de dierenambulance als je een zieke of dode vogel ziet’.

De Fûgelhelling euthaniseert verdachte gevallen. Twijfelgevallen worden opgevangen in een speciale quarantaine ruimte. Alles blijft buiten de Fûgelhelling om verspreiding onder de vogels binnen de hekken te voorkomen. ‘We willen andere dieren natuurlijk niet besmetten. We proberen het gevaar voor dier, maar ook voor mensen zoveel mogelijk te beperken. Het virus kan muteren daarom moeten mensen ook bij voorbaat voorzichtig zijn en niet aan de zieke of dode dieren komen’.

Besmettelijk

Vogelgriep is erg besmettelijk en met name in het waddengebied komen er veel gevallen voor, waar tijdens de vogeltrek naar het zuiden veel vogels landen en fourageren. ‘Personeel van dierenambulances weten precies waar ze op moeten letten namelijk verlammingsverschijnselen, neurologische problemen zoals het schudden met de kop en andere symptonen’, legt Sinnema verder uit. ‘In eerste instantie waren het vooral watervogels zoals eenden, zwanen en ganzen. Maar aaseters zijn ondertussen ook besmet zijn. Ze eten de dode vogels met vogelgriep op en zo kunnen meeuwen, kraaien en andere aaseters het ook hebben’.

De Fûgelhelling krijgt meldingen van vogelgriep uit alle drie provinciën. Dierenambulances maken bij verdachte gevallen een eerste beslissing in het veld. ‘En wij scannen ze nog eens als ze door de dierenambulances bij ons aan het hek wordt gebracht. Je wilt dieren graag helpen en het is niet leuk dat je ze nu soms moet afmaken’.