Spreekbuis GBA: bedrijven en verenigingen

GBA Achtkarspelen maakt zich sterk voor behoud van bedrijven en verenigingen in Achtkarspelen.

Corona: de wereld op zijn kop. Nadat de eerste Corona-pandemie zich in maart van dit jaar meldde is er veel gebeurd in ons land. In Achtkarspelen bleef het vrij rustig en weinig of geen mensen die met het Corona-virus waren besmet. In de loop van het jaar werd het alleen maar erger en ook de provincie Fryslân kreeg er mee te maken. In Achtkarspelen hoorde men ook steeds meer mensen zeggen, die en die hebben ook Corona. Dus ook Achtkarspelen bleef niet gevrijwaard van deze pandemie.

Eén van de eerste bedrijven die er mee te maken kreeg was het touringcar bedrijf Dalstra in Surhuisterveen. De vakantiereizen werden allemaal geannuleerd en de bussen stonden troosteloos op het terrein. Een prachtig lokaal bedrijf met ruim 100 jaar historie, waarvan de chauffeurs in dienst Bij Dalstra Reizen nu thuis zitten. Wachtend op het verlossende telefoontje dat ze weer aan het werk mochten. Het werd alleen maar erger en ondanks de impuls van het Rijk om een stimulering te geven aan bedrijven die leden onder de Corona-pandemie was het voor Dalstra Reizen de nekslag. Dalstra Reizen vroeg het faillissement aan. Maar als licht aan de horizon heeft het familiebedrijf Dalstra Reizen gelukkig kans gezien om een doorstart te maken

Veel hinder

Ook veel andere bedrijven ondervonden veel hinder van deze pandemie. De Horeca, de zwembaden, sportscholen, sportkantines, moesten de deuren sluiten en zagen hun inkomsten verdwijnen. Hoe nu!! Ondanks de hulp van het Rijk, Provincie en gemeente is het de vraag hoelang kunnen deze bedrijven, verenigingen e.d. overleven. Ook de tweede golf van deze pandemie raakt de Mienskip in Achtkarspelen hard.

Gemeente Belangen Achtkarspelen zal zich in de raad dan ook sterk maken om verlichtende maatregelen te treffen waardoor deze bedrijven en verenigingen mogelijk de toekomst toch enigszins met vertrouwen tegemoet kunnen zien.

Zwembad

Toch zijn er ook positieve geluiden, de bouw van het zwembad gaat in vlot tempo door. Men is al boven de grond het gebouw aan het realiseren. Hopelijk dat het volgende jaar de opening zal plaatsvinden. Een verrijking voor onze gemeente.

Voor mogelijke bouw in uitbreidingsgebieden zal het GBA de gemeente aansporen zich sterk te maken bij de provincie voor mogelijk extra contigenten. Mogelijk dat daardoor meerdere dorpen de mogelijkheid krijgen om een uitbreidingsplan in of aan het dorp te realiseren. En daarmee iets te gaan doen aan de schaarste op de woningmarkt. Het GBA wil voorkomen dat door te weinig woningen onze jeugd vertrekt naar buiten onze gemeentegrenzen. Tevens wil het GBA voorkomen dat ouderen naar andere dorpen moeten verhuizen omdat er geen plaats is in hun eigen dorp.

Een oud gezegde zegt: Oude bomen moet men niet verplanten. Laat de ouderen daar wonen waar zij willen en leg hen geen dwang op om te verhuizen naar een andere plaats terwijl men dit niet wil.

Frans Hoekstra, GBA Achtkarspelen