Vijf jaar KEaRN Buurtbemiddeling

BURGUM De gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen, woningcorporaties WoonFriesland en SWA (Stichting Woningbouw Achtkarspelen) en welzijnsorganisatie KEaRN tekenden onlangs een convenant Buurtbemiddeling.

Norma Klarenbeek, coördinator van KEaRN Buurtbemiddeling, noemde het een belangrijk moment: “Het is een mooie basis om de samenwerking nog beter op elkaar af te stemmen!”. Vanwege de coronamaatregelen was er een aangepaste ondertekening.

KEaRN is door de gemeenten in 2015 gevraagd Buurtbemiddeling op te zetten in de gemeenten Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen. Het lustrum dat dit jaar wordt gevierd, kreeg met de ondertekening van het convenant een extra feestelijk tintje.

Veel inwoners vinden zelf de weg naar KEaRN Buurtbemiddeling en maken gebruik van de diensten van de vrijwillige buurtbemiddelaars. Zij helpen bij het vinden van duurzame oplossingen voor problemen zoals geluidsoverlast, erfafscheiding of verstoorde relaties.

Zekerheid

Het convenant Buurtbemiddeling geeft inwoners de zekerheid van kwaliteit van de werkwijze van KEaRN Buurtbemiddeling. Op die manier kan nog betere service worden verleend aan inwoners van Tytsjerksteradiel en Achtkarspelen die er zelf niet uitkomen bij een geschil met hun buren.

Klarenbeek: “De oplossing moet uiteindelijk bij de mensen zelf vandaan komen. Wij zitten feitelijk op onze handen. Wel kunnen we mensen wijzen op dingen die ze zelf niet meer zien, bijvoorbeeld wanneer er veel negativiteit is.”