Bij De Spitkeet houdt men de kop ervoor

Openluchtmuseum De Spitkeet in Harkema is de afgelopen jaren alleen maar gegroeid. In bezoekersaantallen, in het aantal vrijwilligers én in bezienswaardigheden op het terrein.

HARKEMA - Vorig jaar ontving het museum maar liefst 19.000 bezoekers. Hoe anders is dat dit jaar. ,,We mogen blij zijn als we op 7.000 bezoekers uitkomen", aldus beheerster Renneke Wiersma. ,,Het baart ons wel zorgen. Hoe lang moeten we met die coronaregels handelen?"

De hele zomer was in de media te lezen hoe goed de Nederlandse toeristen die anders aan het Gardameer hun vakantie vierden nu Fryslân wisten te vinden. Maar veel drukte van die toeristen ondervond men niet in De Spitkeet. ,,Individuele bezoekers hebben we deze zomer misschien wel wat meer gehad dan voorheen. We vragen bezoekers altijd waar ze vandaan komen. Daaruit is wel te zien dat men echt overal vandaan kwam. Ook veel Limburgers en Zeeuwen. Bezoekers uit het buitenland kwamen deze zomer dan weer heel weinig", vertelt Simon Hoeksma, secretaris en PR-medewerker bij De Spitkeet. De daling van het aantal bezoekers is volgens Hoeksma en Wiersma dan ook vooral te wijten aan het wegblijven van groepen en het annuleren van activiteiten. Waar voorheen veel familiefeestjes, buurtuitjes en personeelsuitjes gehouden werden in De Spitkeet, is daar momenteel bijna geen vraag naar. Ook schoolklassen zag De Spitkeet tot vorige week weinig. ,,De scholen zijn natuurlijk een hele tijd dicht geweest, en daarna was het tot de zomervakantie behelpen voor veel scholen. Pas sinds vorige week zien we weer schoolklassen, met dank aan de Kinderboekenweek waarvan het thema dit jaar 'En toen' is, over de geschiedenis", vertelt Wiersma.

Waar dan weer geen daling in te zien is is het aantal vrijwilligers. De Spitkeet kan op zo'n honderd vrijwilligers op regelmatige basis rekenen en heeft daarnaast nog zo'n vijfentwintig mensen achter de hand die op onregelmatige basis de handen uit de mouwen steken. Er zijn allerhande werkzaamheden die door vrijwilligers worden verricht. Zo is er op de woensdagmiddag een onderhoudsclub bezig, zijn er gidsen die bezoekers rondleiden, er zijn schoonmakers en mensen die de horeca bestieren. ,,Van de vrijwilligers zijn er misschien twee geweest die een tijdje hebben gezegd: ik kom voorlopig even niet. Maar ook zij zijn al snel weer terug gekomen. Ze misten het toch", aldus Wiersma. ,,Toen we in het voorjaar twee maanden dicht moesten hebben we meteen alles op alles gezet om het voor de vrijwilligers veilig te maken. Er zijn bijvoorbeeld looproutes bedacht, overal staat goed aangegeven hoe men moet lopen."

Ook doordat veel activiteiten geen doorgang konden vinden kostte dat De Spitkeet veel bezoekers. ,,Het paasweekend brengt ons meestal rond de 1400 bezoekers." Inmiddels zijn er wel weer wat activiteiten georganiseerd, zoals de Fruitdag en de Harmonicadag. Geslaagde evenementen, waarbij de vrijwilligers weer opbloeiden, maar wel met minder bezoekers dan voorheen, ongeveer éénderde. ,,We bevinden ons continu in een spagaat: weegt de moeite om een activiteit te organiseren op tegen het lage aantal bezoekers? Ik zie het dan ook heel somber in voor de komende maanden. De afgelopen tijd konden we veel buiten doen, maar nu het weer minder wordt zullen activiteiten binnen plaats moeten vinden. Dat zie ik nog niet gebeuren", aldus Wiersma.

Toch willen Wiersma en Hoeksma met name denken in mogelijkheden, in plaats van onmogelijkheden. Al was het maar om de vrijwilligers, voor wie De Spitkeet een belangrijke sociale functie vervult, een prettige tijdsbesteding te bezorgen. In de herfstvakantie is het daarom bijvoorbeeld de Ferdividaasjewike. Van dinsdag 13 oktober tot en met vrijdag 16 oktober kunnen kinderen met begeleiders aan de hand van het Ferdividaasje Doeboek De Spitkeet bezoeken. In dit doeboek staan tal van puzzels, spellen, knutselopdrachten, recepten en informatie over de huisjes die op de Spitkeet staan. Het boek kost slechts €3,-, entree voor de kinderen is gratis en voor volwassenen €5,50. Gezien de coronamaatregelen is opgave noodzakelijk, er wordt een tijdslot toegewezen. Opgeven kan bij Ingrid Hoogendoorn 06-11735459 of per email Spitkeet.herfstvakantie@gmail.com.

De kop ervoor, dat houden ze nog wel een tijdje bij De Spitkeet. De dankbaarheid naar vrijwilligers, de vele donateurs en de bezoekers die wél komen is groot. Ook het feit dat het museum volgend jaar voor het eerst in het bestaan van het museum subsidie ontvangt - een bedrag van €50.000,- - is reden voor dankbaarheid. Desondanks zijn er zorgen. ,,De vraag is natuurlijk wel hoe lang je dit kunt volhouden. Het vervelendst van deze hele coronatijd vind ik dat er geen einddatum is waar we naartoe kunnen werken. We durven nu minder makkelijk te investeren, want voor hetzelfde komt er weer een lockdown", aldus Wiersma. Zij en Hoeksma willen mensen die twijfelen of ze het museum kunnen bezoeken graag geruststellen. ,,Het terrein is 4 hectare groot, er is hier alle ruimte om afstand van elkaar te houden. Ook binnen hebben we er alles aan gedaan om een bezoek veilig te laten verlopen. Zolang alle mensen zich aan de regels houden, is een bezoek aan ons museum gewoon veilig."