STILevenHeld

Pieter Wijbenga schreef drie dikke boeken over het Friese verzet tegen de nazi’s. Boeken over heldenmoed. Toch gebruikt hij het woord “held” maar één keer. Halverwege boek 3 schrijft hij: “Het woord held wordt vaak misbruikt. Voor zover we weten hebben we dit predicaat in dit boek nimmer gebruikt.” Voor zover we weten… Wijbenga’s typemachine had geen zoekfunctie, hij had 1000 voorafgaande pagina’s moeten controleren.

Als hij over de verzetsman Luitjen Mulder schrijft kan hij niet om het woord heen. De nazi’s hadden Mulder gemarteld en letterlijk kapot gebeukt, maar Mulder noemde geen namen van zijn verzetsvrienden.

Daarom is hij als een held gestorven, schrijft Wijbenga, en hij haalt de bijbel aan: “Niemand heeft grotere liefde, dan dat hij zijn leven inzet voor zijn vrienden.” De gereformeerde Wijbenga schrijft graag hoe gelovig de verzetsmensen waren. Daarom raakt me dat hij, nu het over heldendom gaat, vriendschap als grootste goed aanhaalt.