Burgemeester Brouwer: ‘Dierendrama staat op zichzelf’

Het dierendrama bij het Nordwin College in Buitenpost staat op zichzelf. Dat schrijft burgemeester Oebele Brouwer van Achtkarspelen.

Hij gaat daarmee in op uitspraken van de FNP. Die stelde dat er al veel langer problemen spelen met Syrische statushouders. Honden werden bekogeld met stenen en katten ‘oan de sturt rûnslingere’. De dierenmishandeling door drie kinderen tussen de 7 en 10 zou slechts een uitwas zijn.

Burgemeester Brouwer spreekt dat nu tegen. Uit navraag bij politie en buurtbewoners komt volgens hem ‘in oar byld nei foarren’. Hoewel melding is gedaan van ‘it smiten fan stientsjes nei in auto’, is ‘net dúdlik wurden wa’t dat dien hawwe soe.’ Ook andere meldingen gaven ‘grif net in byld dat der in struktureel probleem is dêr’t stelselmjittich bisten by mishannele wêzze soenen.’

De vraag van de FNP of er overleg is geweest met het COA slaat Brouwer overigens van de hand. ‘Dat hawwe wy net en dêr is ek gjin reden ta.’ De burgemeester wijst erop dat het om statushouders gaat. Het COA is verantwoordelijk voor de opvang van vluchtelingen.

Verder benadrukt Brouwer dat er wel meer overlast is in Achtkarspelen. Hij noemt vernielingen op de tennisbaan in Buitenpost en een groep jongeren die elke week bijeen komt op het Torenplein in Surhuisterveen.

De mishandeling in augustus kostte 7 dieren het leven.