Première ‘Ferlies yn Lockdown’ in Buitenpost

BUITENPOST Op 19 november is de première van de theatervoorstelling ‘Ferlies yn Lockdown’ in Paviljoen MeM in Buitenpost, 20.30 uur. De eerste Friese theatervoorstelling over Corona.

Na bijna een leven lang samen verliest Douwe zijn Durkje aan Corona. Hij komt thuis van de begrafenis. Zijn huis is nu zijn gevangenis want hij mag er niet uit. Hij zit in thuisisolatie. Zijn dochter praat met hem via de computer en maakt zich zorgen om haar vader. Hoe moet hij helemaal alleen dit grote verlies verwerken? Ze geeft hem een online mindfulnesscursus cadeau. Maar hoe gaat een volbloed Wâldpyk als Douwe daarmee om?

Douwe wordt gespeeld door Joop Wittermans die blij was met het telefoontje van Tet, aangezien de volle agenda van de acteur plotseling leeg was door de Corona maatregelen. “Dit is in dik stik bûter yn’ e brij”, aldus Wittermans.

Nij paad

Het is het eerste stuk wat Tet Rozendal na haar val in december 2017 weer op poten zet. “Ik hie net tocht dat ik dit ea wer kinne soe. Sels it toniel op slagget noch net mar as dochter Anke haw ik dochs in roltsje fia it kompjûterskerm. Dit stik gjit oer ferlies, loslitte en in nij paad sykje. Dêroer haw ik de ôfrûne tiid in soad leart en dat wol ik graach diele.Troch Korona krije wy allegear op ien of oare wize te krijen mei ferlies. Ik hoopje dat dit stik minsken stypje kin yn dizze aparte tiiden.”

‘Ferlies yn Lockdown’ is een actueel, tragikomisch stuk met de welbekende humor uit de Friese Wouden. Over een man die de dood van zijn vrouw moet accepteren in een onzekere wereld die geteisterd wordt door een pandemie.

Script: Tet Rozendal, Regie: Janneke de Haan, Spel: Joop Wittermans. Spel op beeld: Lianne Zandstra en Tet Rozendal. Vormgeving: Afke Manshanden, Muziek: Sander Stienstra, Filmpjes: Studio Smids. Productie: Stichting Oog van de Dag / Ruud van der Slik en Atsje Lettinga. Speeldata: 15,18,19, 20, 21, 22 november 2020. Meer info en kaarten : www.paviljoenmem.nl.