Fuseren en minder geld naar dorpsbelangen: zo kan Achtkarspelen bezuinigen

Kost het straks geld om bouwafval weg te brengen? En gaat Achtkarspelen fuseren? Het zou zomaar kunnen. Om de tekorten in te dammen, doen B en W van Achtkarspelen een reeks aan voorstellen. En dat geeft ‘geen rooskleurig beeld’, zo staat in de conceptbegroting voor de jaren 2021-2024.

Nu is een bezoek aan het milieuterrein nog gratis. De gemeente overweegt voor bepaald afval straks een betaalsysteem. Opbrengsten: zo’n 20.000 euro per jaar.

Verder gaat er waarschijnlijk minder geld naar sociaal cultureel werk. Denk aan de dorpsbelangen, mienskipsinitiatieven en welzijnsorganisatie Kearn. In totaal stellen B en W hier een jaarlijkse besparing van 175.000 voor.

Het beurtschipproject met lasopleiding in de Spitkeet wil de gemeente Achtkarspelen niet langer zelf betalen. In plaats daarvan moet het geld komen uit de Regiodeal, ook wel Versnellingsagenda genoemd. De aanvragen moeten nog worden toegekend.

Tegelijkertijd is de conceptbegroting kritisch op de Regiodeal. Als na 2024 ‘de meerwaarde niet ook blijkt uit mee financieren van deze projecten, stopt het definitief.’

Een andere maatregel betreft De Kruidhof. Die wil de gemeente misschien omvormen tot participatiebedrijf. De laatste mensen die nu nog bij de sociale werkvoorziening van Caparis werken, kunnen dan terecht in de botanische tuin. Voorstel is om de MOA hierbij te betrekken.

Tot slot gaat Achtkarspelen nog intensiever samenwerken met Tytsjerksteradiel. Ook een fusie ligt weer op tafel. Het afstoten van één van beide gemeentehuizen zou alleen al zo’n 200.000 tot 400.000 euro per jaar schelen.

Hoe dan ook, komend begrotingsjaar geen sluitende begroting. ‘We willen nu het aantal drastische maatregelen beperken zodat we niet in korte tijd afbreken wat in de afgelopen jaren zo zorgvulgdig met de mienskip is opgebouwd.’