Opnieuw uitstel voor biovergister in Kootstertille

Opnieuw uitstel voor de biovergister op de Westkern in Kootstertille. In plaats van mei 2020, moet de bouw nu voltooid zijn in april 2021 of misschien zelfs later.

Dat blijkt uit documenten van de gemeente Achtkarspelen.

Reden van het uitstel is getouwtrek tussen de gemeente en de ondernemer. Die laatste was het niet eens met de oorspronkelijke termijn. Om een juridisch geschil te voorkomen, hebben B en W de termijn daarom opgeschort. Is de groengasinstallatie in december 2020 nog steeds niet voltooid, dan krijgt de ondernemer ‘nog een laatste redelijke termijn’ om de bouw af te ronden.

Ondertussen heeft ook de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland de realisatietermijn uitgesteld. Die deadline staat nu 1 april 2021, al is de kans groot dat die nog eens verschoven wordt naar december 2021. Dit als gevolg van de coronacrisis.

Een onduidelijke situatie, vindt ook de gemeente Achtkarspelen. B en W hebben daarom een tijdspad gecommuniceerd aan Plaatselijk Belang Kootstertille. Op 31 oktober 2020 moet de financiering van de biovergister ‘aantoonbaar rond’ zijn. Per 1 november is de bouw gestart. En in april dan wel december 2021 is de biovergister gebruiksklaar. Wordt een van deze afspraken niet nagekomen, zo waarschuwen B en W, dan ‘heeft de gemeente het recht de grond terug te kopen’.

Zowel omwonenden als politici zijn tegen de komst van de vergister. Omwonenden vrezen onder meer overlast en politici ziet de meerwaarde niet meer.