Isolatie voor 25 woningen in Surhuisterveen

Langs de doorgaande weg in Surhuisterveen staan 25 woningen op de lijst voor isolatie. De gemeente Achtkarspelen heeft hiervoor een subsidieaanvraag ingediend bij het rijk.

Het gaat om woningen met veel geluidsoverlast door autoverkeer. Locaties zijn de Molenweg, Groningerstraat, Gedempte Vaart en de Blauwhuisterweg. De isolatie vindt plaats in het kader van de Wet geluidhinder. Die verplicht gemeenten om geluidshinder te beperken.

Bij de aanpak valt te denken aan geluidswerend glas, kierdichting en dakisolatie. Het geluid bij de bron aanpakken is niet wenselijk, zo staat in het rapport dat omgevingsdienst FUMO heeft geschreven in opdracht van de gemeente. Zo viel een verlaging van de maximumsnelheid af vanwege de ‘vervoerskundige functie van de wegen’.

Verder was het plaatsen van geluidsschermen geen optie, onder meer vanwege de hoge kosten omdat de woningen verspreid van elkaar liggen. Ook het aanbrengen van een stiller type wegdek biedt volgens de FUMO weinig soelaas. De geluidsbelasting zou dan nog steeds niet onder de zogeheten voorkeursgrenswaarde komen.

Overigens komen woningen alleen in aanmerking voor aanpak als de huidige isolatie onvoldoende is. Om dat te bepalen, wordt eerst bouwkundig onderzoek uitgevoerd. Het streven is een maximale binnenwaarde van 43 decibel. Voor 20 woningen is de geluidsbelasting nu 61 decibel of hoger.

Een informatiebijeenkomst voor bewoners volgt nog. De gemeente hoopt dat die fysiek kan plaatsvinden