Een ander woord voor moord

Een vriend sprak met zijn huisarts over euthanasie. Hij wordt wel honderd, maar voor het geval dat. De jonge arts zei dat ze hem vanwege haar geloof niet zou kunnen helpen, want zij beschouwde euthanasie als moord.

In eerste instantie vond die vriend dat wel straight. Maar later bedacht hij: beschouwt ze haar collega’s, die wél euthanasie verlenen, dan als moordenaars? En: klopt het woord ‘moord’ wel? Want moord pleeg je zonder toestemming van het slachtoffer, niet op verzoek.

Hij schreef de huisarts een brief. Een mailtje had ook gekund, maar deze kwestie verdiende een brief. Ondertekend en met ‘persoonlijk’ op de envelop. Hij verzocht de arts voor het woord ‘moord’ een ander woord te zoeken, dat recht doet aan haar collega´s.

De huisarts reageerde direct. ,,Ik ga over uw brief nadenken,” zei ze, ,,en intussen gebruik ik het woord ‘moord’ niet meer.” Toch straight dus.