Coronaregels nu soepel genoeg om lintjes uit te reiken, maar wel aangepast

BUITENPOST - Burgemeester Oebele Brouwer van Achtkarspelen reikte vandaag een Koninklijke Onderscheiding uit aan zes inwoners van de gemeente.

Traditiegetrouw is er ieder jaar rond Koningsdag een Lintjesregen in Nederland. Vanwege de coronamaatregelen kon op 24 april de uitreiking op het gemeentehuis niet doorgaan. Burgemeester Oebele Brouwer besloot toen om persoonlijk bij de decorandi langs te gaan om het nieuws te brengen. Vanuit de voortuin belde hij op veilige afstand met ieder nieuw Lid in de Orde van Oranje Nassau en liet hij een oranje boeket bloemen achter.

Aangepast programma

Landelijk is besloten dat de ceremoniële uitreiking van de Koninklijke Onderscheiding op 3 juli alsnog zal plaatsvinden. Vanwege de coronamaatregelen was er vandaag echter wel een aangepast programma. Zo was er niet een grote bijeenkomst met veel genodigen, maar waren er verspreid over de dag drie uitreikingsmomenten, met steeds twee personen per keer. Daarbij konden slechts een beperkt aantal genodigden aanwezig zijn, zodat iedereen zich kon houden aan de anderhalve meter afstand.

De lintjes werden uitgereikt aan:

Andries (Jan) Nieuwenhuis (72) uit Surhuisterveen - Hij kreeg zijn Koninklijke onderscheiding vooral voor zijn vele actieiteiten voor de wielersport en de kerkelijke gemeente in zijn woonplaats.

Engbert Minne Nieuwenhuis (70) uit Surhuisterveen - Kreeg de onderscheiding ook vanwege zijn vrijwiligerswerk voor de wielersport en de protestantse kerk in zijn woonplaats.

Freerk Cornelis Windstra (67) uit Surhuisterveen - Hij werd gehuldigd vanwege zijn verdiensten voor de basketbalsport en de nieuwjaarsviering in zijn woonplaats, Plaatselijk Belang en de website www.surhuisterven.net.

Harmen Scheepsma (84) uit Surhuizum - Verdiende zijn lintje met zijn jarenlange vrijwilligerswerk voor dorpsblad Grutte Gelf, de Johannes Looijenga-School en de Pypketsjerke in Surhuizum.

Antje de Vries-Oosterhof (77) uit Kootstertille - Was als vijwilliger verdienstelijk voor de toneelvereniging Doarpsnocht, de judovereniging van Kootstertille, de EHBO en Cbs De Merlettes.

Janke Sijtske Jouwstra-Bos (75) uit Twijzelerheide - Zij ondersteunde diverse gezinnen uit de gemeenschap bij ziekte en overlijden. Daarnaast was ze actief voor de basisschool in haar dorp, de kerk en de Christelijke Bond van Plattelandsvoruwen en de Zendingsfeesten.