Biebs werken langer samen met scholen in Noord-Fryslân

SURHUISTERVEEN - Bibliotheken Noord Fryslân hebben de samenwerkingsovereenkomsten met PCBO Dantumadiel en ROOBOL verlengd.

In De Westereen gaven donderdag Gert van Tol van PCBO Dantumadiel en Willem Wouda van onderwijskoepel ROOBOL beiden een vervolg aan hun afzonderlijke samenwerking met Bibliotheken Noord Fryslân. Op deze manier blijven ze taalontwikkeling, leesbevordering en mediawijsheid stimuleren.

Ondertekenen

Tijdens de bijeenkomst ondertekenden Paulien Schreuder van Bibliotheken Noord Fryslân, Gert van Tol en Else van der Greft (die als projectleider van Tel mee met Taal Willem Wouda vertegenwoordigde) de samenwerkingsovereenkomsten. Hiermee zijn 2.451 kinderen van 18 scholen de komende drie jaar weer verzekerd van de officiële aanpak van de Bibliotheek op school.

De zes scholen van PCBO Dantumadiel en twaalf scholen van ROOBOL verlengen nu hun contract, omdat zij de afgelopen drie jaar zagen dat de taalresultaten van hun leerlingen omhoog gingen. Ruim 2.400 kinderen uit Dantumadiel, Achtkarspelen en Noardeast-Fryslân zijn ook de komende drie jaar verzekerd van de officiële aanpak van de Bibliotheek op school en daarmee van hogere scores op taal en leesplezier.

Voor leerkrachten betekent het dat zij nog eens drie jaar ondersteuning krijgen van deskundige lees- en mediaconsulenten van Bibliotheken Noord Fryslân. Met inspirerende boeken en een uitdagende digitale lees- en leeromgeving willen de scholen en de Bibliotheek kinderen enthousiast maken voor lezen.

Het begint met lezen

Kinderen die veel lezen halen betere schoolresultaten. Leren begint immers bij lezen. Het heeft een bewezen positief effect op woordenschat, spelling, grammatica, begrijpend lezen en schrijven. Met een goede taalbeheersing kunnen kinderen beter meekomen in de (digitale) samenleving. En daar heeft iedereen belang bij.

Laaggeletterdheid is nog steeds een groot maatschappelijk probleem. In Nederland beheersen ongeveer 1,3 miljoen volwassenen de Nederlandse taal onder het eindniveau van het basisonderwijs. Daardoor kunnen zij overheidsbrieven, veiligheidsvoorschriften en medicijnbijsluiters niet goed lezen, weten ze hun weg slecht te vinden op het internet, zijn ze vaker werkloos en hebben ze meer schulden. Dat maakt deze mensen kwetsbaarder en kan ze het gevoel geven buitengesloten te zijn.

De Bibliotheek op school is een landelijke aanpak voor het basis- en voortgezet onderwijs, waarin bibliotheken en scholen structureel samenwerken. Hiermee stimuleren zij kinderen om meer te lezen en gebruik te maken van betrouwbare digitale informatiebronnen. In Noard-Fryslân maken al meer dan 60 basisscholen gebruik van de Bibliotheek op school.