Vrees voor aantasting landschap Achtkarspelen

BUITENPOST - Een gedeeltelijke herziening van het bestemmingsplan Buitengebied in Achtkarspelen zal leiden tot een aantasting van het karakteristieke landschap. Dat is de vrees van een aantal gemeenteraadsfracties.

Onder meer de FNP en GroenLinks zijn beducht voor een inbreuk. De - beperkte - aanpassing is onder meer gewenst om agrariërs mogelijkheden te bieden voor een betere bedrijfsvoering. Aanpassingen van percelen kunnen daarbij een bijdrage leveren.

Houtwallen

Bij monde van IJde van Kammen gaf de FNP-fractie aan veel waarde aan het landschap te hechten. ,,Wat ien kear fuort is, komt nea wer”, stelde Van Kammen. In het landschap zijn de houtwallen beschermd. Elzensingels die plaats moeten maken dienen voor honderd procent herplant te worden. Maar bij het verplaatsen van elzensingels gaat ook de biodiversiteit verloren, aldus Van Kammen.

Aantasting van het landschap is door de compensatie niet aan de orde, aldus wethouder Jouke Spoelstra. Volgens hem kunnen er door de herziening een vijftal knelpunten in de gemeente worden opgelost.

Trekkershutten

Tot besluitvorming over de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied kwam het nog niet. Een aantal partijen wil meer informatie en was van oordeel dat niet alle belanghebbenden in de plannen waren gekend. De aanpassing maakt ook de komst van trekkershutten en kleine windturbines mogelijk. Deze voorstellen lijken de steun van de meeste fracties te hebben.

Voor wat betreft het karakter van het landschap hield Theun Nicolai (PvdA) een pleidooi voor een betere handhaving. Dat is volgens Nicolai geen overbodige luxe, omdat op sommige plaatsen sprake is van dammen met een breedte van dertig tot veertig meter, slootdempingen en ‘percelen die qua grootte de uitstraling van een vliegveld hebben’.