Boosheid bij raad Achtkarspelen om mislopen extra sneltreinstop

De extra stop van de tweede sneltrein tussen Leeuwarden en Groningen moet in Buitenpost komen en niet in Feanwâlden, vindt de raad van Achtkarspelen.

Het college kreeg donderdagavond tijdens de raadsvergadering een draai om de oren. Raadslid Jacob Zwaagstra meldde dat de CDA-fractie ‘lulk’ was over het feit dat het college ingestemd had met de extra stop in Feanwâlden.

Buitenpost heeft veel meer instappers dan Feanwâlden, zei hij. Daar zit ook nog groei in, doordat zich steeds meer woningzoekenden uit Groningen in het dorp melden. ,,Wêrom hat it kolleezje net mei de fûst op tafel slein?’’ Zijn boosheid richting het college kreeg bijval van vrijwel alle andere fracties.

College werd verrast

B en W van Achtkarspelen ondertekenden op 12 mei een brief van de vier gemeenten in Noordoost-Friesland aan de provincie waarin de extra stop in Feanwâlden positief onthaald werd. Er rijden vanaf 13 december twee sneltreinen per uur tussen Leeuwarden en Groningen en die stoppen beide twee keer. De eerste in Feanwâlden en Buitenpost, de tweede in Feanwâlden en Zuidhorn.

Wethouder Max de Haan deed een poging de indruk weg te nemen dat het college zich niet voor Buitenpost ingespannen had. Het college werd verrast door de ontwikkeling, zei hij. De provincie had al gekozen voor Feanwâlden.

Toen heeft het college gevraagd om een evaluatie na twee jaar waarin gekeken wordt naar aantallen instappers, aldus De Haan. Die toezegging kwam er, waarna het college akkoord ging. ,,Oer twa jier sille wy ús hurd meitsje foar de twadde stop yn Bûtenpost, op basis fan de sifers.’’

Unaniem

Zijn betoog mocht niet baten, want de raad nam unaniem een motie aan, waarin het college opgedragen werd voor vrijdagmiddag twaalf uur een brief te sturen aan de buurgemeenten. Met daarin de boodschap dat Achtkarspelen het standpunt over de tweede stopplaats herroept.

De enige handreiking die De Haan van Zwaagstra nog kreeg was dat de brief ook direct na Pinksteren verstuurd mag worden.