Surhuisterveen heeft er een bibliotheek bij

SURHUISTERVEEN - Surhuisterveen is een bibliotheek rijker en iedereen mag er gratis een boek halen, of meer. Brengen mag ook. De minibieb staat aan de Houtduif 83 in Surhuisterveen.

Bibliothecaresse is Sarina Pelser. De 31-jarige geboren Haagse heeft de buitenboekenkast nu veertien dagen staan. ,,Ik hie it idee al hiel lang, ik wol de buert graach wat biede kinne. Ik hie skoanheit alris frege om der ien foar my te meitsjen, mar op memmedei krige ik him as kado fan myn man, Johan. Hy hie him op Marktplaats kocht, ferve, der in dakje op makke en soarge dat it hokje wetterticht wie.''

Reclame

Sarina Pelser zette er om te beginnen uitgelezen boeken in die ze uit haar eigen kast haalde. ,,Ik keapje meastal boeken yn de fakânsje, of soms in moaie nije titel. As ik se út hie brocht ik se altyd nei de Kringloop, mar dit fyn ik moaier.'' Sarina merkte in de korte tijd dat de minibieb open is al dat mensen er wel belangstelling voor hebben. Dat komt ook doordat ze er op Facebook reclame voor maakt. Ze post welke nieuwe boeken ze plaatst en andere nieuwtjes. Pelser kreeg ook al boeken aangeboden voor haar boekenhokje. Zo zette een buurtgenoot zelf kookboeken in de mini-bieb. ,,Dêr meitsje ik dan ek eefkes in foto fan foar Facebook.''

In heel Nederland zijn nu 1800 erkende Minibiebs, volgens de website minibieb.nl. Minibieb werkt vanuit het idee dat je de samenleving met elkaar leuker kunt maken door te zorgen voor een plek waar iedereen boeken kan lenen, ruilen of achterlaten. Niet alleen particulieren kunnen een minibieb beginnen, maar ook verenigingen, scholen of bedrijven. Er zijn geen vaste regels voor wat een minibieb precies is, dat varieert van een ruimte met tien boekenkasten in een buurthuis tot een klein plankje bij iemand in de tuin. Het gaat erom dat de minibieb boeken uitleent aan mensen in de buurt of passanten en bezoekers. Volgens de site is de minibieb op dit moment weer enorm in trek. Mensen ruimen hun zolder op door het Corona-virus en doordat de wereld door de beperkingen kleiner is geworden, is er meer aandacht voor de eigen buurt.

Breed

Sarina is blij met haar minibieb, die voor zover zij weet de eerste is in Surhuisterveen. Ze heeft gemerkt dat nieuwe titels goed lopen, evenals Friese boeken. ,,Boeken oer moard en sa set ik der leaver net by, wol boeken dy't hjir yn'e buert spylje. Ik besykje it in bytsje breed te hâlden, mar ik moat noch in bytsje útfine wat goed giet.'' Om het voor regelmatige bezoekers interessant te houden, ververst Pelser haar mini-bieb elke dag na zessen. Drie boeken die al langer staan gaan er uit en daarvoor in de plaats komen drie nieuwe titels. En ook die verversing maakt ze op Facebook wereldkundig.

De collectie bestaat na veertien dagen al niet meer alleen uit boeken die Sarina Pelser zelf heeft gelezen, ze heeft ondertussen ook 'nieuwe' boeken gekocht bij kringloopwinkel Hart in Friesland in Drachten. ,,Dan bin ik wol in pear euro kwyt, mar fan dy minibieb haw ik sels ek in protte plesier.''

Tekst: Fokke Wester