Wettervlecke mag 8 juni weer open, maar wel coronaproof

SURHUISTERVEEN - Zwembad Wettervlecke gaat vanaf maandag 8 juni weer open. Ook de lessen beginnen weer. Maar alles is wel anders dan anders.

Na het groene licht van de veiligheidsregio Fryslân is zwembad Wettervlecke in Surhuisterveen druk bezig omoop 8 juni coronaproof de deuren te openen.Dit vraagt nogal wat van zwembad en bezoekers. ,,Wy binne de protokollen noch oan it útwurkjen, der is noch in protte wurk te dwaan'', zegt Corry Helfrich, secretaris van het zwembadbestuur. Bedenken hoe het moet in deze coronatijd is al lastig, maar nog moeilijker wordt het als de voorwaarden elk moment weer kunnen veranderen. Afhankelijk van de ontwikkelingen kan Den Haag besluiten de regels verder te versoepelen, of juist weer aan te trekken.

Hoop

,,Wy hienen al de hoop dat wy nei 1 juny wer iepen koenen, mar alles is noch wol ûnseker. Wat wy no beslute, kin woansdei wol wer achterhelle wêze. Wy wolle graach dat alles goed giet en dat de koroana net weromkomt, want dan wurde de regels miskien wer strenger en dêr hat gjinien belang by'', zeg Helfrich.

Een belangrijke pijler in het bestaan van het Feanster zwembad is het leszwemmen. Bij de jeugd onder de 12 jaar is het meeste mogelijk, want daar geldt niet de verplichte anderhalve meter afstand. De begeleiding door ouders is wel aangepast: er mag maar een ouder mee en die mag niet zelf zwemmen. Van de kinderen wordt gevraagd om in zwemkleding te komen en geen gebruik te maken van de toiletten. Ook de douches blijven dicht. ,,Oanklaaie mei wol yn de hokjes'', zegt Helfrich.

De zwemlessen beginnen gewoonlijk op Koningsdag, 27 april. ,,Dus de earste fiif wiken binne wy al kwyt. Mar in protte minsken sille miskien net fuort mei fakânsje, dat jout dan 14 dagen ekstra foar de lessen. Gewoanlik helje bern A en B yn twa jier. In bûtenbad is swierder as in binnenbad, dus it komt ek op kracht oan. Dat moat opboud wurde. Wa't foarrich jier begûn is, kin it faaks noch wol helje dit jier.''

Routing

Ook belangrijk voor het Feanster bad zijn het baantjeszwemmen / recreatief zwemmen en de diverse publieksactiviteiten die de hele zomer door georganiseerd worden. Die grote evenementen zijn voorlopig van de baan. Voor de rest wordt in het bad nog gewerkt aan de routing, zodat bezoekers voldoende afstand kunnen houden.

,,It terrein is gelokkich grut, mei in rûme zonneweide, mar yn it bad wurdt it minder. Fanôf trettjin jier jilde bern as folwoechsene en dan jildt wol dy oardel meter. Dat wurdt fansels foaral foar pubers lêstich. Tikkertsje en oangean is der net mear by foar harren. Wy hoopje en ferwachtsje dat dy leeftyd aanst nei achttjin giet, mar dat is no noch net te sizzen.''

Begrip

Waar normaal het weer voor zwembad De wettervlecke de onzekere factor is, zijn het nu het weer en de corona. Vanwege de onderlinge afstand kunnen er ten hoogste 25 tot 30 zwemmers tegelijk in het bad. De medewerkers zullen dat bij moeten houden. ,,As it smoarhyt waar wurdt, dan ha wy echt in probleem'', verzucht Helfrich. ,,Dochs besykje wy der in normaal en ûngedwongen swimseizoen fan te meitsjen. Ik tink dat minsken der wol begrip foar ha sille. It is ús ek oplein, dêr kinne wy neat oan feroarje.''

In de Feanster van volgende week brengt Zwembad Wettervlecke iedereen op de hoogte van alle nieuwe regels die dit seizoen gaan gelden. Voor zwemlessen A, B, C en Zwemvaardigheid kunnen mensen zich nu al opgeven door een mail met naam, adres, geboortedatum en telefoonnummer te sturen aan: info@wettervlecke.nl (wie zich via de mail opgeeft mag 1 lesdag uitsluiten).