Trainingen T.V. De Noord worden hervat

GROOTEGAST Bij T.V. De Noord mag de jeugd voorzichtig weer beginnen met tennissen.

De KNLTB, Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond, heeft een stappenplan opgesteld waar de vereniging en de spelers zich aan moeten houden. Alle regels zijn door De Noord doorgenomen en op de situatie aangepast.

De banen van het tennispark aan de Noord zijn alleen voor de jeugd, leden en niet-leden, geopend op onderstaande dagen en tijden en uitsluitend na aanmelding! Dus niet voor vrij spelen. De banen op het sportpark de Leegens blijven gesloten.

Vanaf 28 april kan iedere vrijdagmiddag worden getennist. Er wordt vrijdag geen les gegeven, maar er worden spelletjes gedaan en kan vrij worden gespeeld. De speeltijd is afhankelijk van het aantal aanmeldingen.

jeugd t/m basisschool; vanaf 14.00 uur tot 16.00 uur in de meivakantie en daarna van 15.30 tot 17.30 uur

jeugd van 13 t/m 18 jaar 18.00 t/m 20.30 uur.

Wijziging in de tijden en dagen is mogelijk, afhankelijk van het aantal aanmeldingen.

Bij aanmelding, via Marianne Mijdam 06 14 96 40 20 (telefonisch of per WhatsApp) of via website@tvdenoord.nl, graag naam, leeftijd, telefoonnummer en email adres vermelden.

Iedere dinsdag kan je tennisles nemen. De serie lessen bestaat deze keer uit zestien lessen: negen voor de zomervakantie en zeven erna.

De trainen vinden plaats binnen het tijdsblok van 15:30 tot 18:45 uur. De training start in week 19, 5 mei en zal ongeveer eind september/begin oktober afgerond worden. In de weken 28 tot en met 33 (zomervakantie) is geen training. De jeugd kan er ook voor kiezen om tot aan de zomervakantie te trainen. De kosten van de zestien lessen zijn €110,--, uitgaande van een groep van 6-8 kinderen en een lesduur van 50 minuten. Kosten voor het trainen tot aan de zomervakantie zijn €65,--.Als je nog niet eerder getennist hebt mag je een aantal keren gratis mee trainen.

Aanmelden bij Henri Scheeringa kan via e-mail henrischeer@hotmail.com of WhatsApp 06 288 001 81 tot en met 4 mei.

T.V. De Noord heeft nog een positief bericht in deze moeilijke tijd. In maart 2019 zijn de nieuwe tennisbanen op Sportpark de Leegens opgeleverd, maar wat zijn tennisbanen zonder clubhuis? Er moest dus nog gebouwd gaan worden en daar is nu mee begonnen.

De bouwploeg is gestart met de fundering.