Geen ozb-compensatie voor buurt- en dorpshuizen in Achtkarspelen

BUITENPOST - Buurt- en dorpshuizen in de gemeente Achtkarspelen krijgen geen compensatie voor de onroerendezaakbelasting (ozb) van dit jaar. Een motie van de FNP-fractie voor een vergoeding werd donderdagavond door een ruime meerderheid van de gemeenteraad afgewezen

Door de coronacrisis beleven - ook - de buurt- en dorpshuizen momenteel zware tijden, stelde de FNP. De centra, die ‘een belangrijke functie in de gemeenschap hebben en onmisbaar zijn voor de leefbaarheid in het dorp’, hebben flink minder tot geen inkomsten. En dat terwijl de uitgaves wel doorgaan.

Omdat de buurt- en dorpshuizen (nog) niet in aanmerking komen voor compensatieregelingen van het Rijk, pleitte de FNP voor een lokale tegemoetkoming. De motie kreeg alleen steun van de PvdA-fractie. Wethouder Margreet Jonker vertelde zeker oog te hebben voor de problemen. Een gesprek is altijd mogelijk om maatwerk te leveren, aldus de wethouder.

Een motie van de PvdA om de dorpshuizen en sociaal-culturele centra eenmalig financieel te ondersteunen, sneuvelde eveneens. Dit voorstel kreeg helemaal geen steun.