Raad op de bres voor Tilster onderneming

KOOTSTERTILLE - Als het aan de gemeenteraad van Achtkarspelen ligt, kan Van Assen Sloopwerken en Recycling in Kootstertille gaan uitbreiden.

De politiek stemde donderdagavond unaniem in met de opslag en compostering van groenafval, opslag en bewerking van baggerspecie (slibdepots) en opslag van grond (gronddepots) op het terrein op de Westkern.

Bedenkingen

Daarmee ging de raad in tegen het advies van het college van b. en w. dat ‘geen verklaring van geen bedenkingen’ wilde afgeven. De uitspraak van de Raad van State over de PAS (Programma Aanpak Stikstof) in mei 2019 was voor het dagelijks bestuur de reden om zich tegen de uitbreiding uit te spreken.

Omdat Van Assen al langere tijd bezig is met de plannen én omdat de raad daarvoor in november 2018 al toestemming had gegeven, wilde de raad niets weten van ‘geen verklaring van geen bedenkingen’. We willen bekend staan als een betrouwbare overheid en als ondernemersvriendelijke gemeente, gaven de fracties aan.

Spelregels

Daarnaast stelden de fracties dat de spelregels tijdens de wedstrijd waren veranderd en dat de ondernemer daar niet de dupe van mag worden. Ook werd benadrukt dat Van Assen een ‘mooi en nuttig bedrijf’ is, dat circulariteit en duurzaamheid hoog in het vaandel heeft staan.

Of Van Assen wel of niet kan uitbreiden, is uiteindelijk aan de provincie Fryslân. De ‘verklaring van geen bedenkingen’ van de gemeente is een onderdeel van de benodigde omgevingsvergunning.