Na 10 jaar weer twee notarissen in Achtkarspelen

SURHUISTERVEEN/BUITENPOST - Per 1 april telt de gemeente Achtkarspelen officieel weer twee notarissen. Mr. Tineke Castelein en mr. Fransisca Spa zijn beiden officieel bij Koninklijk besluit benoemd.

Beide dames zijn al jaren vertrouwde gezichten in de regio, omdat zij beiden al langere tijd onderdeel zijn van Mook de Notaris, de afgelopen vijf jaar tevens als medevennoot. Nadat notaris Mook in september vorig jaar aangaf te zullen stoppen, zijn Spa en Castelein het traject gestart om officieel tot notaris benoemd te worden. Dit is een lang formeel proces, dat afgerond wordt met de handtekening van de Koning en de beëdiging bij de Rechtbank.

Aanspreekpunt

Voor Fransisca Spa en Tineke Castelein is de feitelijke verandering niet heel groot. Zij passeerden al vaak akten als waarnemer voor notaris Mook en waren als behandelaar van dossiers ook al vaak aanspreekpunt van het kantoor. Voordat notaris Mook in 2010 als notaris begon, kende de gemeente Achtkarspelen ook twee notarissen; Palstra en Veerman. Deze zijn gelijktijdig gestopt in 2010, waarna notaris Mook dus de kantoren van beide notarissen overnam.

Castelein en Spa blijven voorlopig doorwerken onder de zelfde kantoornaam. ,,Wy hawwe it der al oer hân om dêr op termyn wat oars fan te meitsjen. Mar hoe en wat, dêr binne wy noch net út’’, zegt Tineke Castelein. Mook de Notaris is gevestigd in Surhuisterveen, en tevens minimaal 2,5 dag geopend in Buitenpost in het Kennis- en Innovatiecentrum KEI aan de Kuipersweg. Het kantoor heeft echter een veel groter bereik dan alleen de gemeente Achtkarspelen.

Full-service

Mook de Notaris is de afgelopen 6 jaar flink gegroeid, met in totaal nu 16 medewerkers. Het kantoor biedt full-service op alle rechtsgebieden binnen het notariaat; dat wil zeggen het familierecht, het onroerend goed recht en het ondernemingsrecht. Daarnaast staat Mook de Notaris bekend om haar agrarische expertise.

Het is een rare tijd in deze Coronacrisis om als ‘echte’ notarissen te starten, zegt Castelein. ,,Wy jouwe klanten no eefkes gjin hân mear en biede ek gjin kofje oan, it is op’t heden mar kil op it kantoar. Wylst wy oars dochs minsken by ús krije dy’t op in belangryk punt yn harren libben steane, sa as it keapjen fan in hûs of it ôfhanneljen fan in testamint.’’

Juist in deze tijden van zorgen en onzekerheid willen Spa en Castelein wel klaar blijven staan voor de mensen en doen ze, met in achtneming van de RIVM-richtlijnen, er alles aan om een ieder toch van dienst te zijn.