Muzikale felicitaties voor Jan de Haan in ‘t Suyderhuys

SURHUISTERVEEN - Draaiorgel De Fruitschaal maakte vanmiddag een muzikaal rondje om woonzorgcentrum ‘t Suyderhuys heen.

Het instrument van de Leeuwarder draaiorgelman Klaas Tolsma was besteld als vrolijke verjaarsdagroet voor Suyderhuysbewoner Jan de Haan, die vandaag zijn 89-ste verjaardag viert. De aubade was besteld door de familie, vertelt José Drost, medewerker Welzijn van ‘t Suyderhuys. Zij verzorgt normaal de activiteiten in het tehuis, maar door de coronacrisis zijn veel activiteiten niet meer mogelijk.

Slach om it hiele hûs

Nu ook bewoners op hun eigen afdeling moeten blijven en familieleden hen niet meer mogen bezoeken, moeten andere creatieve manieren worden bedacht om contact te maken. ,,De famylje fan De Haan hie belle oft it wol mocht, sa’n draaioargel. Fansels. Jan de Haan fûn it prachtich. En dêrnei hat Tolsma mei syn oargel noch in slach om it hiele hûs hinne makke. De minsken hienen krekt it iten op, dus elkenien koe der foar de ruten moai fan genietsje. Se fûnen it prachtich.’’

Andere activiteiten die Drost bedacht zijn bijvoorbeld het boter-kaas-en eierenspel op een van de glazen. Zo kan beppe met haar kleinkind elk aan een kant van het glas toch een spelletje spelen. Daarnaast heeft een oproep voor kleurplaten al zoveel reacties opgeleverd, dat het hele huis er nu vol mee hangt, vertelt Drost.

Beeldbellen

Op dit moment is ze bezig om iPads gereed te maken voor beeldbellen. ,,Alle ôfdielings ha ien fan harren iPads ynlevere en dy binne troch de ict’ers geskikt makke foar byldbeljen. Sa gau as alles ynstellearre is, kinne wy los. Wy ha op alle ôfdielingen in appgroep makke en dêr binne de kontaktpersoanen fan de bewenners oan tafoege. Der wurdt in tydstip ôfpraat dat de famylje belje kin en dan soargje wy dat de bewenners der klear foar sitte. Minsken kinne ek in tydstip oanfreegje om te beljen. Foar in gesprek krije se twintich menuten en tusken de gesprekken hâlde wy in kertier rûmte, sadat alles werd skjinmakke wurde kin.’’

In de tehuizen was uiteraard al een hygiëne-protocol, maar die regels zijn nu nog strenger, vertelt Drost. Zo moet personeel door een speciale sluis naar binnen en in aparte ruimte omkleden. ,,En sa gau as ien ferkâlden is, mei er net mear op it wurk komme. Wy prebearje mei inoar om problemen te foarkommen.’’