Harkemaster Courant schrapt april-editie door corona

HARKEMA - Het redactieteam van de Harkemaster Courant heeft ‘helaas’ moeten besluiten, de eerstkomende editie te annuleren. Het laten vervallen van de april-editie is een gevolg van de coronacrisis.

Aan het schrappen van de krant ligt een aantal redenen ten grondslag, zo laten de medewerkers weten. ,,Ten eerste kan de redactie niet op een veilige afstand werken van elkaar. We hebben simpelweg geen ruimte hiervoor.” Daarnaast zijn er redactieleden die tot de risicogroep behoren. ,,Daarom gaan wij zeker dit risico dan ook niet nemen.”

De tweede reden is dat er momenteel weinig tot geen ingezonden content (kopij) is, omdat alle evenementen en het verenigingsleven volledig stil zijn komen te staan. De komende periode zullen wij ingezonden content zoveel mogelijk via onze Facebookpagina en website verspreiden, aldus de redactie.

De medewerkers van de Harkemaster Courant hopen dat slechts één editie niet doorgaat. ,,Maar het kan ook heel goed zijn dat er meerdere edities gaan vervallen. Zodra er meer duidelijkheid is, zullen wij dit bekend gaan maken.”