Overgang oude en nieuwe tegels in fietspad is buurtbewoner doorn in het oog

SURHUISTERVEEN - Jorrit Walstra is boos op de gemeente Achtkarspelen. Het fietspad voor zijn woning aan de Blauwhuisterweg is vernieuwd, maar de nieuwe stenen passen nét niet.

Op het fietspad voor zijn woning is een deel van de tegels weggehaald, omdat ze elders gebruikt moesten worden. In de plaats van de oude vierkante tegels zijn vandaag nieuwe gelegd. Niks aan de hand, zou je zeggen, mooi nieuw fietspad voor de deur. ,,Mar de nije tegels binne krekt in slach lytser, 20 x 20 om 22 x 22 sentimeter. Op in rige fan tolve tegels skeelt it krekt fyftjin sentimeter. Se ha gewoan ferkearde tegels besteld.''

Oanfluiting

Was het hele fietspad vernieuwd, dan was er nog niets loos, maar het nieuwe fietspad stopt precies voor de woning van Walstra. Vooral de manier waarop de stratenmakers de las tussen oud en nieuw hebben gemaakt is hem een doorn in het oog. ,,Se binne der gewoan mei de fleks by del gien en ha ien rige tegels smeller makke. It is in hiel raar gesicht, echt in oanfluiting sa by de entree fan it doarp.'' 

Walstra begrijpt dat de stratenmakers in opdracht werken en heeft de verantwoordelijke ambtenaar er op aangesproken. ,,Dy fûn it sa wol prima. Fansels, sa lang't it mar net foar syn eigen hiem leit.'' Volgens woordvoerster Ymca de Graaf van de gemeente Achtkarspelen was de oude maat tegels niet meer te krijgen. ,,Wy ha ús uterste bêst dien, mar it is net slagge om identike stiennen te krijen. Wy sjogge gjin reden om no alles wer te ferfangen.''

Spic en span

Volgens Walstra waren stenen in de originele maat nog wel te krijgen, maar levering zou een dag duren. ,,Us heit hie se op internet samar fûn by de Struyk Verwo Groep.'' Een andere oplossing zou volgens hem zijn om nog een stuk van een meter of tien oude stenen te vervangen, zodat de overgang van oude naar nieuwe bestrating naast zijn erf zou liggen, bij de uitrit van een weiland. ,,En ek noch yn in bocht, dus dat soe net ien steure. Wy ha hjir krekt in nij hûs, alles spic en span, en dan krijst dit, presys yn'e midden fan de kavel.''

Walstra is niet van plan het er bij te laten. ,,As de gemeente neat docht, pak ik sels de skeppe en meitsje it op eigen kosten yn oarder. Dan bestel ik twa pallets stiennen en meitsje it sels wol netsjes. Hjir wol ik net de kommende twintich jier tsjinoan sjen.''