Kerken in Buitenpost zetten samen Luisterpost op

BUITENPOST - De Christengemeente, Doopsgezinde gemeente, Fonteinkerk en PKN van Buitenpost hebben gezamenlijk een Luisterpost opgezet. De telefoonlijn is geopend voor iedereen die behoefte heeft aan een gesprek.

Ook de kerken in Buitenpost zijn geschrokken en stilgezet door de situatie van het coronavirus, schrijven ze in een gezamenlijke verklaring. ,,We leven mee met iedereen die op een of andere manier getroffen is, we begrijpen de angst, we zien hoe sommigen zich extra eenzaam voelen, terwijl anderen door het sluiten van scholen en bedrijven ineens heel dicht op elkaar leven. We merken op dit moment hoe kwetsbaar we als mensen zijn, de crisis zet ons stil en vraagt om bezinning. Tegelijk is dit ook het moment om te vertrouwen. Om te ontdekken dat er zekerheden zijn voorbij de menselijke controle. Het is misschien wel vooral een moment voor verbondenheid. Het is voor dit soort tijden dat we als mensen aan elkaar zijn gegeven.’’

Telefoonnummer open

Juist nu willen de kerken er zijn voor elkaar. Een eerste concrete actie is: ‘De Luisterpost’. Vanaf maandag 23 maart zal het telefoonnummer 0511 - 233 199 worden opengesteld. Dit nummer is van 10:00 tot 12:00 uur, van 14:00 tot 16:00 uur en van 19:00 tot 20:00 uur bereikbaar voor een gesprek. Iedereen die juist nu behoefte heeft aan even menselijk contact, van zich afpraten, even gewoon een babbeltje is van harte uitgenodigd om te bellen. ,,Een praatje met een ander kan net de dag breken en je anders laten kijken naar wat er om je heen gebeurt. We hopen jou een van deze dagen te spreken’’, aldus de kerken.

De kerkdiensten van de verschillende kerken gaan digitaal gewoon door. Deze zijn op de gebruikelijke tijd (of later op de dag/in de week) beluisteren via www.kerkdienstgemist.nl. De diensten van de doopsgezinde gemeente worden schriftelijk rondgestuurd. Deze zijn op te vragen bij pastor Jolanda Valk.

De predikanten van de verschillende kerken Roelof van Dam, Matthias Deleu, Gerbram Heek, Gert van Helden en Jolanda Valk zijn zoals altijd per mail en telefoon bereikbaar. Zie hiervoor de websites van de verschillende kerken. Deze beschikbaarheid geldt uiteraard niet alleen voor gemeenteleden, maar voor iedereen die daar behoefte aan heeft.

Meer initiatieven

De kerken denken na over verdere initiatieven voor de directe omgeving. Wie suggesties heeft of zich wil inzetten voor ‘De Luisterpost’ of op een andere manier kan helpen kan zich aanmelden bij een van de kerken. ,,We willen graag dat deze initiatieven van ons allemaal, voor ons allemaal zijn. Als kerken zullen we blijven bidden voor de mensen die ziek zijn, voor degenen die getroffen zijn door de maatregelen, voor de mensen in de zorg, het onderwijs en andere vitale beroepen, voor de regering, deskundigen en de lokale overheid die nu onder hoge druk belangrijke beslissingen moeten nemen. Voor alle gezinnen die thuis zitten en die onder bijzondere maar soms ook ongemakkelijk omstandigheden hun draai moeten vinden. Je bent van harte uitgenodigd om met ons mee te bidden.

De kerken zijn bereikbaar via hun websites.