Verkeersveiligheid in gemeente Achtkarspelen verbeterd

Aangeboden door: hoyhoy.nl

De gemeente zet zich al enkele jaren in om de verkeersveiligheid in Achtkarspelen te verbeteren. Begin 2015 heeft de gemeenteraad van Achtkarspelen het Gemeentelijk Verkeer- en Vervoersplan (GVVP) vastgesteld, dat onder andere onderwerpen als verkeersveiligheid en fietsverkeer behandelt. De gemeente heeft tegenwoordig een relatief laag aantal verkeersongevallen van 4 per 1.000 inwoners.

Verkeer- en vervoersbeleid

De GVVP is tot stand gekomen na het bekijken van ontwikkelingen in de mobiliteitsvraag. Veranderingen op zowel ruimtelijk, economisch en maatschappelijk vlak zorgen ervoor dat de accenten van het verkeer- en vervoerbeleid verlegd moesten worden. Het GVVP vormt een beleidskader en geen concreet uitvoeringsplan. De daadwerkelijke uitvoering van de diverse onderdelen worden gekoppeld aan gemeentelijke projecten, zoals onderhoudswerkzaamheden. Dit zorgt ervoor dat projectgelden duurzaam worden ingezet. Deze aanpak is bijvoorbeeld terug te zien in het plan voor de modernisatie van het centrum van Surhuisterveen, waar na de herinrichting minder plek is voor de auto in het centrum. Zo krijgt de doorgaande winkelstraat eenrichtingsverkeer en verdwijnt een deel van de parkeerplekken. Door de invoering van de blauwe zone wordt de parkeertijd beperkt. De afgelopen vijf jaar heeft de gemeente zich op verschillende vlakken ingezet om de verkeersveiligheid te verbeteren. Waarschijnlijk gaat de gemeente in 2020 vormgeven aan een nieuw Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan, dat richting geeft met betrekking tot nieuwe ontwikkelingen.

Verkeersonveilige situaties melden

Inwoners van gemeente Achtkarspelen hebben zelf de mogelijkheid om een verkeersonveilige situatie te melden bij de gemeente. De gemeente blijft zich inzetten om 30-km-gebieden en 60-km-gebieden veilig in te richten. Zo is het grootste deel van de bebouwde kommen in de dorpen aangewezen als 30-km-gebied en maken de meeste wegen in het buitengebied inmiddels deel uit van een 60-km-zone. Binnen de bebouwde kom worden er diverse schoolzones ingericht. Naast de provinciale wegen zijn er nog maar een aantal gemeentelijke wegen waar 80 km/u mag worden gereden. Het accent in het verbeteren van de verkeersveiligheid op deze wegen ligt op een gelijkwaardige inrichting van kruispunten, zoals bij de kruising in Twijzel.

Bevorderen veilig verkeersgedrag inwoners

In samenwerking met de provincie en andere gemeenten in Noordoost-Friesland werkt gemeente Achtkarspelen aan het bevorderen van veilig verkeersgedrag. Uit de cijfers blijkt namelijk dat bijna 90 procent van alle verkeersongelukken worden veroorzaakt door fouten van de bestuurder. Het is dan ook zeer belangrijk om een passende autoverzekering af te sluiten. Om de kans op menselijke fouten te voorkomen worden er jaarlijks activiteiten uitgevoerd of financieel ondersteund voor verschillende doelgroepen. Gemeente Achtkarspelen maakt jaarlijks 8000 euro vrij voor activiteiten, zoals een fietsverkeersexamen, rijvaardigheidsdagen, verkeersmarkten en scootmobieltrainingen. Dankzij de maatregelen ligt het aantal verkeersongevallen in de regio zeer laag, zeker wanneer dit vergeleken wordt met de landelijke cijfers.