Postduivenlokaal Feanster Flucht wordt gesloopt

SURHUISTERVEEN De gemeente heeft besloten het postduivenlokaal aan de Kloosterstraat 12 in Surhuisterveen te slopen.

De gemeente verhuurt sinds 1 augustus 1971 grond aan postduivenvereniging Feanster Flucht in Surhuisterveen. De vereniging heeft daarop destijds een lokaal gebouwd. Nu de vereniging vorig jaar oktober besloten heeft zich wegens afnemende belangstelling op te heffen, zal zij dit lokaal in principe ook weer moeten verwijderen.

De vereniging heeft hiervoor geen geld meer. Het college heeft daarom besloten om het postduivenlokaal te laten slopen en de kosten voor deze sloop op zich te nemen voor zover de huurder deze niet kan dragen. De vrijkomende grond wordt toegevoegd aan het perceel Molenweg 27, waarop een gemeentewoning staat. Deze woning zal worden verkocht zodra de woning leeg komt, waarbij de ondergrond van het postduivenlokaal als tuin zal worden mee verkocht.