Onderzoek naar zonnedaken op parkeerterreinen Achtkarspelen

BUITENPOST - Grote parkeerterreinen in Achtkarspelen worden mogelijk voorzien van zonnedaken. De gemeente gaat een onderzoek doen naar de haalbaarheid van overdekte parkeerplaatsen met daarop zonnepanelen.

Een ruime meerderheid van de gemeenteraad van Achtkarspelen stemde donderdagavond in met het onderzoek. De fracties van CDA, ChristenUnie, GBA, PvdA, GroenLinks en Raadslid Buising kwamen via een motie met het voorstel. De FNP en de VVD konden zich erin vinden. De PVV voelde er als enige partij niets voor.

Energieneutraal

In een toelichting haalde Frans Hoekstra (GBA) onder meer de ambitie van Achtkarspelen aan om zo snel mogelijk energieneutraal te willen zijn. Zonne-energie is daarbij van groot belang, stelde Hoekstra. Omdat de raad pas in laatste instantie (landbouw)grond wil benutten voor het plaatsen van zonnepanelen, moet er derhalve naar alternatieven worden gekeken, aldus de indieners van de motie.

In de optiek van CDA, CU, GBA, PvdA, GroenLinks en Raadslid Buising bieden de vele openbare parkeerterreinen bij sportterreinen en winkelcentra in Achtkarspelen een unieke mogelijkheid voor de realisatie van zonnedaken/zonnecarports. Namens het college van b. en w. gaf wethouder Jouke Spoelstra aan het voorstel te omarmen. Spoelstra sprak van de ‘Nij Smellinghe-variant’, verwijzend naar de overkapping met zonnepanelen op het parkeerterrein bij het ziekenhuis in Drachten.

Klauwen vol geld

Harrie Graansma van de PVV keerde zich vanuit financieel oogpunt tegen het voorstel. ,,Het kost klauwen vol geld”, aldus Graansma. Hij wees daarbij onder meer op de investeringen die energiebedrijven moeten plegen om het netwerk geschikt te maken voor alle teruggeleverde zonne-energie. Dat gelag mag de burger betalen, aldus Graansma.