FNV Lokaal en Senioren bespreekt AOW en pensioenen

DRACHTEN - FNV lokaal en FNV Senioren Smallingerland-Achtkarspelen houden donderdag 20 februari twee bijeenkomsten in het gebouw van de Volièrevereniging aan de Noorderdwarsvaart 84 in Drachten.

Er is een middagbijeenkomst vanaf 14.00 uur (inloop 13.30 uur) en een avondbijeenkomst vanaf 20.00 uur (inloop 19.30 uur). Tijdens de vergadering wordt de stand van zaken rond de AOW en pensioenen uitgelegd en besproken.

Akkoord

Er is een AOW en Pensioenakkoord afgesloten voor de vakanties van 2019, dankzij de nodige vakbondsacties. Het akkoord heeft onder meer opgeleverd dat de AOW-leeftijd in 2020 en 2021 niet verder stijgt, maar op 66 jaar en 4 maanden blijft staan. Daarna kan de AOW-leeftijd wel verder stijgen als de gemiddelde leeftijd stijgt, maar in een lager tempo. Niet meer een jaar per jaar stijging, maar acht maanden.

Andere punten uit het akkoord moeten uitgewerkt worden in het overleg tussen vakbonden, regering en werkgeversorganisaties. Het gaat om punten als het opheffen van boetes op eerder ophouden, zodat 3 jaar eerder gestopt kan worden. Ook wordt bekeken of mensen AOW kunnen krijgen na 45 jaar werken. Andere onderwerpen zijn het indexeren van pensioenen, een betaalbare arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP’ers en het toegankelijk maken van pensioenen voor ZZP’ers en uitzendkrachten, zodat die hetzelfde pensioen krijgen als werknemers die in dienst zijn bij hetzelfde bedrijf.