Borden kondigen jubileum Plaatselijk Belang Buitenpost aan

BUITENPOST - Wethouder Max de Haan heeft de nieuwe jubileumborden van Plaatselijk Belang Buitenpost onthuld.

Met de onthulling zijn de jubileumactiviteiten van Plaatselijk Belang Buitenpost (PBB) van start gegaan. PBB viert dit jaar haar 100-jarig bestaan met een aantal grote activiteiten en besloot om dit ook kenbaar te maken via de borden die aan de vier belangrijkste toegangswegen van het dorp staan.

Waakhond

Op het bord is de toren van 'de Alde Wite' , de Mariakerk, afgebeeld. De kerk wordt geflankeerd door een kleine waakhond, de rol die Plaatselijk Belang voor zichzelf ziet. Verder worden de belangrijkste feestelijke momenten van dit jaar en informatie en contactadressen vermeld.

De Haan werd bij de openingshandeling enigzins beperkt door een schouderblessure. In zijn korte toespraak haalde hij de innige band aan die in de beginjaren tussen gemeente en PBB bestond, haar eerste voorzitter was namelijk de burgemeester van Achtkarspelen. Zelfs mocht het bestuur van PBB enige tijd gebruik maken van vergaderruimte in het gemeentehuis.

Scheiding

Na de Tweede Wereldoorlog kwam er een duidelijke scheiding van mogelijk conflicterende openbare bestuurs- en verenigingsfuncties. Niettemin is de goede relatie gebleven tussen PBB en het overheidsorgaan waar ze het meeste overleg mee heeft.

De feestelijke activiteiten starten op 21 maart met een jubileumreünie. Op 7 april volgt een cultuur-historische avond in het gemeentehuis in Buitenpost, op 6 juni een feestavond en 7 augustus een bijzondere wandeltocht. Daarnaast is er een scholenproject in voorbereiding en verschijnt binnenkort een jubileumboek. Meer informatie is te vinden op: http://www.binnenbuitenpost.nl/