Kerk houdt gespreksavond over orgaandonatie

BUITENPOST - De Protestantse Gemeente Buitenpost houdt woensdag 19 februari vanaf 20.00 uur in De Schakel een informatieavond rond het thema Orgaandonatie.

De avond wordt georganiseerd door de ambtsgroep Vorming, Toerusting en Gemeenteopbouw. Dominee Jan Glas, predikant van de Protestantse Gemeente De Oerdacht van Kootstertille & Twijzel, is bereid gevonden om dit onderwerp met de aanwezigen te behandelen.

Donorwet

Op 1 juli van dit jaar zal de nieuwe Donorwet in werking treden. Iedere inwoner van Nederland boven de 18 jaar kan in het landelijke Donorregister vastleggen of na het overlijden zijn of haar organen of weefsel (zoals nier, longen of huid) gebruikt mogen worden voor patiënten die daarmee geholpen kunnen worden.

Mensen die nog niet in het Donorregister voorkomen, ontvangen rond 1 juli tweemaal een brief met de uitnodiging om de keuze via internet of per post kenbaar te maken. Wie daar niet op reageert wordt door de overheid automatisch als orgaandonor geregistreerd. In het Donorregister komt dan achter de naam te staan: Geen bezwaar tegen orgaandonatie.

Aarzelingen

Voorstanders van de nieuwe Donorwet en vooral de mensen die al lang en met smart op een orgaandonatie wachten, juichen deze ontwikkeling toe. Bij mensen die (nog) een keuze moeten maken of zij na hun overlijden organen of weefsel willen afstaan kunnen vragen en aarzelingen bestaan.

Welke ethische aspecten en gevoelens spelen mee, ook bij de nabestaanden, speelt het geloof daarbij een rol en kan de Bijbel behulpzaam zijn bij het nadenken over dit onderwerp? Over deze vragen wil ds. Glas graag met de aanwezigen van gedachten wisselen.