Buitenpost houdt Dorpsreünie op 21 maart

BUITENPOST - Plaatselijk Belang Buitenpost viert dit jaar haar 100-jarig bestaan. De feestelijkheden starten op zaterdag 21 maart om 11.00 uur met een dorpsreünie voor alle oud- en huidige Buitenposters.

Soortgelijke reünies zijn eerder gehouden, in 1978 ter gelegenheid van het 25-jarig jubileum van het Concours Hippique en in 1995 bij het 75-jarig bestaan van Plaatselijk Belang. Deze werden door honderden mensen bezocht. Andere feestelijkheden dit jaar zijn de cultureel-historische avond op 7 april, de feestavond op 6 juni en de wandeltocht op 21 augustus. Daarnaast organiseert Plaatselijk Belang samen met het Lauwerscollege en de drie basisscholen in de maand maart tal van activiteiten in het kader van de viering het honderdjarig bestaan van PB.

Oude beelden

Het programma van de Dorpsreünie begint op 21 maart om 11.00 uur in It Koartling aan de Schoolstraat. Er wordt een nieuw boek over Buitenpost gepresenteerd, er is ruimte voor ontmoeting met anderen en er is gelegenheid om een foto- en videotentoonstelling met oude en nieuwe beelden van Buitenpost te bekijken. Tussen de middag is tot een maximum van 100 deelnemers voor 5 euro een lunch in het Tuincafé op De Kruidhof mogelijk.

In de Mariakerk wordt 's middags een cultureel programma afgewerkt met medewerking van dichters Atze van Wieren, Suzan Bosch en Ate en Bertina Grijpstra (muziek en gedichten) en organist Auke de Boer. Ook is een bustochtje met gids door en rond Buitenpost mogelijk.

Jubileumlunch

Opgave voor deze dag is niet nodig. Alle onderdelen (behalve de lunch) zijn zonder kosten te bezoeken en elke bezoeker wordt door PBB getrakteerd op twee consumpties. Wel is het nodig om zich voor de lunch in het Tuincafé aan te melden. De kosten daarvoor bedragen 5 euro per persoon. Aan belangstellenden wordt gevraagd om zich spoedig daarvoor aan te melden. Dit kan door overmaking van 5 euro per persoon op rekeningnummer: NL87RABO 0304 2899 14, ten name van: de Vereniging voor Plaatselijk Belang Buitenpost, onder vermelding van: ‘jubileumlunch’ en het aantal personen.

Het jubileumboek ‘Buitenpost, een goede gelegenheid' is een aanvulling op het vorige dorpsboek dat 25 jaar geleden werd uitgegeven en dat nu uitverkocht is. Het nieuwe boek is wel te beschouwen als een op zichzelf staand en compleet werk. In het jubileumboek wordt het ontstaan van Buitenpost vanaf het jaar 1000 beschreven, met daarbij een tijdlijn met belangrijke gebeurtenissen. Ook is een historisch overzicht van 100 jaar Plaatselijk Belang opgenomen.

Gratis boek

Aparte hoofdstukken worden gewijd aan de sportverenigingen, de cultuur in het dorp en feestelijke momenten. In twee hoofdstukken is er aandacht voor bijzondere bouwwerken, kunstwerken en monumenten. Daarnaast zijn er hoofdstukken over de natuurlijke omgeving van Buitenpost, onderwijs en kerkelijk leven. Het boek telt meer dan 100 foto’s en kaarten op groot formaat vanaf 1910 tot nu. Het boek verschijnt volledig in kleur en in een oplage van 1250 exemplaren en wordt gratis verstrekt aan alle PB-leden. Verder zal het boek in de boekhandel te koop zijn. Reserveren kan al vast via een mail aan pbbuitenpost@gmail.com.

Meer informatie is te vinden op http://www.binnenbuitenpost.nl/