Meer ruimte voor recreatiewoningen in Achtkarspelen

BUITENPOST - De gemeente Achtkarspelen verruimt de mogelijkheden voor recreatiewoningen, minicampings, trekkershutten en chalets. Het nieuwe bestemmingsplan buitengebied, dat in april wordt gepresenteerd, gaat daar ruimte aan bieden.

In de gemeenteraadsvergadering lichtte het college van b. en w. donderdagavond een tipje van de sluier op over de toekomstige ontwikkelingen op het vlak van toerisme en recreatie. Dat gebeurde tijdens een discussie over de notitie Regionale visie Toerisme en Recreatie voor Noordoost-Friesland.

Pittige reacties

Met die notitie bleek een aantal fracties maar slecht uit de voeten te kunnen. Met name vanuit de oppositie kwamen pittige reacties. ,,Achtkarspelen komt er bekaaid af”, stelde Theun Nicolai van de PvdA. Volgens de sociaaldemocraten dreigt Achtkarspelen bij de verdeling van de gelden opnieuw ‘njonken de pot te pisjen’ doordat de gemeente amper in het stuk voorkomt. ,,Wij zitten hier niet voor Holwerd aan Zee, Groot Dokkum of het Lauwersmeer”, schetste Nicolai.

De FNP gaf te kennen eveneens weinig gecharmeerd te zijn van de notitie. ,,Het is veel te veel gericht op Noordoost, de Wadden en Dokkum”, sprak IJde van Kammen van de Frysk Nasjonalen. Van Kammen vroeg zich af ‘wat nou’ de inbreng van Achtkarspelen in de visie is. Om samen beleid te maken met buur Tytsjerksteradiel ziet de FNP niet zitten. ,,Wij zijn geen watersportgemeente. Wij zijn van de fiets- en wandelpaden.”

Ambitie mist

Eenzelfde teneur viel te beluisteren bij de PVV. Harrie Graansma zei ambitie te missen bij Achtkarspelen. ,,De eerste aanzet moet uit dit huis komen”, vond Graansma. Douwe van Oosten van de ChristenUnie kon zich niet vinden in de kritische geluiden uit de oppositiehoek. ,,We moeten over grenzen heen kijken en regionaal denken”, aldus Van Oosten.

Om toeristen en recreanten naar Achtkarspelen te krijgen, moeten er wel faciliteiten zijn, stelde CDA’er Meindert Talma. De ondernemer - die in de buurt van zijn bedrijf in Twijzelerheide veel recreatie om zich heen ziet in aangrenzende gemeenten, maar niet in Achtkarspelen - zinspeelde op verruiming van de mogelijkheden op het vlak van de ruimtelijke ordening. Het bleek later in het debat een pleidooi dat in lijn lag met de plannen van het college voor het buitengebied.

Geen pretparken

Volgens wethouder Max de Haan hebben ondernemers goede plannen en ambities. Wel blijft het in Achtkarspelen vaak kleinschalig, aldus De Haan. ,,Grootschalige zaken als pretparken willen we hier niet.” Voor wat betreft de notitie Regionale visie Toerisme en Recreatie heeft Achtkarspelen volgens de wethouder ‘gevochten’ voor opname van het streekmerk Nationaal Landschap De Noardlike Fryske Wâlden. In het eigen beleid samen met Tytsjerksteradiel is er ook belangrijke rol weggelegd voor ondernemers en raadsleden. ,,U kunt de kaders aangeven’’, nodigde De Haan de politici uit.

Voor de bouw van recreatiewoningen en andere mogelijkheden om te overnachten krijgt Achtkarspelen steeds meer verzoeken en aanvragen binnen. Dat agrarische bedrijven een herbestemming voor toerisme en recreatie willen, juicht het college toe. Datzelfde geldt voor het idee van recreatiewoningen op het voormalige kassencomplex aan de Jeltingalaan in Buitenpost. Hier is het plan om tien royale recreatiewoningen te bouwen voor de particuliere verkoop, met daarbij een gezamenlijke voorziening. Dit moet de nu ‘minder fraaie’ aanblik van het door vandalisme geteisterde gebied een impuls geven. De recreatiewoningen zijn bedoeld voor recreatief gebruik en niet voor permanente bewoning.