Raad Achtkarspelen dubt over ‘verdere inperking’ rokers

BUITENPOST - In de gemeenteraad van Achtkarspelen heerst verdeeldheid over aansluiting bij de beweging Rookvrije Generatie.

Een flink aantal partijen voelt niets voor een ‘verdere inperking’ van de rokers, zo bleek donderdagavond bij de raadsvergadering. De grootste fractie, het CDA, twijfelt nog door een heikel punt: een rookvrije omgeving als voorwaarde voor subsidie.

Het pleidooi voor aansluiting bij de Rookvrije Generatie werd middels een initiatiefvoorstel gedaan door Tjitske Veenstra van GroenLinks. De fractie wil kinderen de kans geven om rookvrij op te groeien. De lokale overheid kan daar een flink steentje aan bijdragen, stelt de partij. ,,We willen zoveel mogelijk mensen stimuleren om niet meer te roken”, stelde Veenstra in een toelichting.

Beraden

GroenLinks kreeg alleen steun van de ChristenUnie. Het CDA gaat zich nader beraden over het subsidie-aspect van het voorstel. Aansluiting bij de beweging Rookvrije Generatie betekent geen financiële steun voor organisaties die niet over een rookvrije omgeving beschikken. Wanneer de raad van Achtkarspelen deze bepaling wil schrappen, lijkt aansluiting onwaarschijnlijk doordat niet aan de voorwaarden van de beweging wordt voldaan.

Om de rokers met nog meer regels op te zadelen, vinden onder meer de PvdA, PVV, GBA en FNP geen goed idee. Er wordt op allerlei fronten al heel veel gedaan om het roken te ontmoedigen, aldus deze fracties. ,,Er worden steeds meer regeltjes bedacht. Laat het aan de mensen zelf over en leg daar de verantwoordelijkheid neer”, zei Frans Hoekstra (GBA).

DDR 2.0

Tjibbe Brinkman van de FNP haalde behoorlijk fel uit naar het voorstel van GroenLinks. ,,It is hjir net DDR 2.0”, aldus Brinkman. De FNP’er had ook een dringend advies voor Veenstra. ,,Hâldt der mei op de Rânestêd-aginda ús op te lizzen.”

Het is de bedoeling dat het voorstel over aansluiting bij de Rookvrije Generatie in februari weer op de agenda van de gemeenteraad van Achtkarspelen komt.