Start Week van gebed in Buitenpost op 20 januari 2020

Buitenpost - Ook dit jaar doen de gezamenlijke kerken in Buitenpost weer mee met de Week van gebed.

Het thema van deze week is: Buitengewoon. De start is op maandag 20 januari in de Fonteinkerk aan De Achtkant. Op 21 januari is de samenkomst in de Kruiskerk aan de Voorstraat. Op woensdag 22 is er een Ionaviering in de Doopsgezinde gemeente aan de Julianalaan. Donderdag 23 januari is er een samenkomst in het Lichtbaken aan de Marconistraat en op vrijdag 24 januari weer in de Fonteinkerk aan De Achtkant. De avonden beginnen om 19.00 uur, behalve de woensdag: de Ionaviering begint om 20.00 uur.

De samenkomsten duren ongeveer een uur. Er wordt een korte meditatie gehouden en de deelnemers zingen en bidden samen. Op zondagmorgen 26 januari vindt de afsluiting van de Week van gebed plaats tijdens een dienst van de Christengemeente in het Lichtbaken (Marconistraat). Deze dienst wordt in samenwerking met de jeugd georganiseerd en begint om 10.00 uur. De aanbidding in deze dienst wordt geleid door Smeding Muziek (Wouter en Jikke Smeding + band).