Week van Gebed in het teken van het buitengewone

SURHUISTERVEEN - ‘Buitengewoon’ is het thema voor de Week van Gebed voor de eenheid van de christenen. De jaarlijkse gebedsweek is dit jaar van 20 tot en met 24 januari.

Christenen in de hele wereld komen in de Week van Gebed samen om te bidden voor eenheid, de wijk en de wereld. Het thema is dit jaar aangedragen door christenen uit Malta. Ook in Surhuisterveen zijn er interkerkelijke gebedsbijeenkomsten. Ieder die mee wil bidden is hierbij welkom.

Het thema ‘Buitengewoon’ ligt dicht bij de bevolking van Malta. In het Bijbelboek Handelingen is te lezen dat Paulus en zijn reisgenoten schipbreuk lijden op het eiland. Daar worden zij met buitengewone vriendelijkheid opgevangen. Deze gebeurtenis markeert het moment waarop het evangelie het eiland bereikt. Dat wordt door de bevolking nog ieder jaar gevierd.

De gebedsweek is een initiatief van de Raad van Kerken en MissieNederland, een missionair netwerk van christenen, kerken en organisaties. Door heel Nederland zijn honderden plaatselijke gemeenten uit verschillende kerkverbanden actief bij de gebedsweek betrokken. Meer informatie hierover is te vinden op www.weekvangebed.nl.

De gebedssamenkomsten in Surhuisterveen zijn:

Maandag 20 januari (19.00 uur) in De Regenboog, de Dellen 48;

Dinsdag 21 januari (19.00 uur) in De Bining, Gedempte Vaart 7-9;

Woensdag 22 januari (19.00 uur) in De Bining, Gedempte vaart 7-9;

Donderdag 23 januari (20:00 uur) in De Vluchtheuvel, Kortelaan 1;

Vrijdag 24 januari (19.00) uur in De Regenboog, De Dellen 48.