Regels voor het uitstrooien van as

Aangeboden door: Uitvaartverzekringexpert.nl

Na een crematie blijkt er natuurlijk as over. Je nabestaanden kunnen dit bewaren in een urn, maar ze zouden het ook kunnen uitstrooien. De regels hiervoor verschillen in Nederland per gemeente.

Het is in ieder geval niet toegestaan om het as zomaar op een willekeurige locatie uit te strooien. Dit is maar een van de dingen waar je over moet nadenken voordat je overlijdt, een ander voorbeeld hiervan is een uitvaartverzekering.

Elke gemeente heeft hier dus een eigen beleid in. In de ene gemeente mag je het overal uitstrooien behalve op plekken die expliciet benoemd zijn. In een andere gemeente is het juist helemaal verboden om het overal uit te strooien. In plaats daarvan mag je het as alleen maar uitstrooien op locaties de speciaal aangewezen zijn door de gemeente. Daarnaast bestaat er ook nog de mogelijkheid om het as uit te laten strooien door de uitvaartondernemer. Deze organisatie kan dit bijvoorbeeld op zee doen, maar ook op land. Je mag hierbij zijn, maar dit is niet noodzakelijk. Het grote voordeel van deze optie is dat jij je niet bezig hoeft te houden met alle regels.

Deze regels vind je in artikel 66a van de Wet op de lijkbezorging. In deze wettelijke bepalingen zul je onder meer zien dat je as na een crematie mag uitstrooien op een door de gemeente aangewezen locatie of op zee. Een voorbeeld van een aangewezen locatie is een strooiveld. Daarnaast is het ook toegestaan om te kiezen voor een andere locatie, de overledene kan mogelijk zelf al voor een plek hebben gekozen. Dit is overigens alleen toegestaan als de APV van de gemeente geen regels hiervoor heeft. Als de APV wel bepaalde regels heeft, dan moeten deze gevolgd worden.

Er zijn dus verscheidene regels van toepassing op het uitstrooien van as, maar je kunt er ook voor kiezen om een bijzondere verstrooiing te doen. Dit kan onder meer met een laatste vlucht, waarbij je het as uit een vliegtuig gooit. Daarnaast zou je het as kunnen verstrooien per ballon. Bij dit soort speciale verstrooiingen gelden geen specifieke regels.