Feestelijke certificaatuitreiking voor kinderopvang Westerkwartier

Grootegast - Wethouder Elly Pastoor heeft dinsdag certificaten uitgereikt aan de deelnemers van de opleiding ‘Vversterk’.

Het afgelopen jaar hebben 34 medewerkers van verschillende kinderopvangorganisaties uit het Westerkwartier deze opleiding gevolgd bij Timpaan Onderwijs en succesvol afgerond. De opleiding richt zich op verschillende ontwikkelingsgebieden, zoals de taal- en rekenontwikkeling van jonge kinderen, maar ook op bewegen en omgaan met elkaar in de groep. Daarnaast wordt er aandacht besteed aan de overgang van de peuterspeelzaal en de kinderopvang naar de basisschool en de ouderbetrokkenheid.

Kwaliteit

De opleiding is bekostigd door de gemeente. De gemeente Westerkwartier vindt het belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd al de kans krijgen om zich zo goed mogelijk te ontwikkelen. Het verhogen van de kwaliteit door middel van goed opgeleide medewerkers in de voorschoolse voorzieningen draagt daar aan bij.

Peuters kunnen vanaf twee jaar naar de peuteropvang in het Westerkwartier (voorheen peuterspeelzaal). Bij de peuteropvang kunnen peuters tussen de 2 en 4 jaar, 2 dagdelen van 3 uur per week komen spelen. Kinderen krijgen een speels en leerzaam programma aangeboden met een aantal vaste activiteiten.

Daarnaast krijgen ze contact met andere kinderen. Kinderen leren van elkaar en praten met elkaar. Daardoor gaan ze beter luisteren en spreken. Die taalkennis komt goed van pas als ze naar de basisschool gaan. Binnen de gemeente zijn 23 peuteropvanglocaties in diverse dorpen. Voor kinderen met een ontwikkelingsachterstand bieden de voorschoolse voorzieningen in samenwerking met het consultatiebureau en de gemeente twee extra dagdelen op de peuteropvang aan.

Tegemoetkoming

Aan de peuteropvang is een ouderbijdrage verbonden. Ouders met een minimuminkomen (maximaal 120 % van de geldende bijstandsnorm) kunnen een financiële tegemoetkoming van de gemeente krijgen. Hiervoor kan men contact opnemen met de medewerker inkomen van het Team Ondersteuning Mens & Gezin van de gemeente via telefoonnummer 140594.

Meer informatie over de locaties en de tegemoetkoming op www.westerkwartier.nl