29 projecten genieten IMF-subsidie in Noardeast-Fryslân

Het Iepen Mienskipfûns Noardeast Fryslân trekt 1,4 miljoen euro uit om 29 initiatieven te steunen. Alle projecten vergroten de leefbaarheid in de omgeving.

Stichting Kleding- en Speelgoedbank is één van de projecten waar geld naartoe gaat. Naast het verstrekken van gedoneerde goederen, biedt het project een plaats waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Om het plan te kunnen realiseren is 20.000 euro nodig. De bijdrage uit het fonds bedraagt 8.000 euro.

In 2020 kan vanaf maandag 13 januari tot en met donderdag 6 februari (17.00 uur) weer subsidie uit het IMF worden aangevraagd. Later dat jaar volgen nog twee subsidierondes.