Tytsjerksteradiel tegen hervatten gaswinning

Tytsjerksteradiel is tegen het opnieuw winnen van gas in het ‘voorkomen’ Leeuwarden-101, dat grotendeels in deze gemeente ligt.

De gaswinning stopte er in 1991, maar Vermilion wil er weer mee beginnen. Tytsjerksteradiel vindt dat er volledig ingezet moet worden op duurzame energie.

De gemeente plaatst vraagtekens bij de gebruikte gegevens, is bang voor bodemdaling en vindt dat de bewijslast omgekeerd moet zijn bij eventuele schade. Verder vreest de gemeente negatieve effecten voor De Alde Feanen.