Medewerker gemeente vindt geslachte ganzen bij Ryptsjerk

Een ambtenaar van de gemeente Tytsjerksteradiel heeft woensdag een lugubere vondst gedaan bij Ryptsjerk.

Aan het begin van de Ryptsjerksterpolder ten westen van de Westerdijk trof de ambtenaar zo’n 25 geslachte ganzen aan. De borststukken waren uit de beesten gesneden.

De gemeente schakelde de politie in, die zoekt getuigen.