Omwonenden tegen mogelijk transformatorstation bij Burgum

Omwonenden maken zich zorgen over een mogelijk transformatorstation bij Burgum. Ze hebben zich verenigd in actiecomité Noardermar.

Het transformatorstation is nodig om het hoogspanningsnet te verbinden met het windpark ‘Ten noorden van de Waddeneilanden’. Denkbare locaties zijn Burgum, Vierverlaten en Eemshaven, omdat daar al hoogspanningsstations staan.

Lees ook | Inloopavonden over mogelijke kabelverbinding van Noordzee naar Burgum

Noardermar ziet niks in de plannen. Het actiecomité vreest onder meer horizonvervuiling door een torenhoge transformator. Volgens transmissiebeheerder TenneT bedraagt de hoogte zo’n 13 meter. Worden de bliksemafleiders meegerekend, dan loopt dat op naar 24 meter. Mocht het transformatorstation er komen, dan neemt die een oppervlakte van zo’n zeven voetbalvelden in beslag.

Verder vrezen de omwonenden overlast door een zoemende, lage toon. Al belooft TenneT dat die niet of nauwelijks hoorbaar is. Eerder keerde actiecomité Noardermar zich tegen de komst van een biovergister in Burgum. Die kwam er uiteindelijk niet.