Partijen vinden elkaar in samenwerking MOAi Sûn

Surhuisterveen - Verschillende organisaties in Achtkarspeken gaan onder de naam MOAi Sûn proberen groepen mensen die wel wat steun kunnen gebruiken bij elkaar te krijgen. Woensdag hebben ze daarvoor een samenwerkingsovereenkomst ondertekend.

Deelnemende partijen zijn Stichting Maatschappelijke Onderneming Achtkarspelen (MOA), Kearn Welzijn, Thuiszorg Kwadrantgroep, de Voedselbank en de gemeente. Doel van het project is dat mensen elkaar kunnen ontmoeten en gezond blijven eten. Zo wordt de eenzaamheid bestreden, maar ook de armoede.

Signalen

Vanuit kwetsbare doelgroepen komen signalen dat er behoefte is aan ontmoeting en aandacht voor diverse onderwerpen, zegt directeur Sipko de Jong van MOA. Inwoners die zich eenzaam voelen hebben behoefte aan ontmoeting. Inwoners die in armoede leven willen graag een netwerk om zich heen en voorlichting. Daarnaast komt uit cijfers naar voren dat het wenselijk is om aandacht te hebben voor overgewicht en een gezonde leefstijl.

De opzet van het plan komt vanuit Stichting MOA en Kearn Welzijn. Zij hebben nu de samenwerking gezocht met gemeente Achtkarspelen, thuiszorg Kwadrantgroep en de Voedselbank. ,,Wy ha hjir in hiele moaie húskeamer en in prima keuken en wy ha ek noch in eigen tún ta ús beskikking. Dêrmei soenen wy minsken dy’t by de Voedselbank oansluten binne helpe kinne, bygelyks mei kooklessen’’ , zegt Sipko de Jong. ,,Wy hoopje dat wy troch de gearwurking mei de thússoarch en de Voedselbank de minsken yn’t sicht krije dêr’t wy wat foar dwaan kinne.’’

Overlappen

De organisaties hebben elk hun eigen doelgroep en klantenkring, maar nu willen ze zien waar die doelgroepen elkaar overlappen, geeft De Jong aan. Via de thuiszorg kunnen bijvoorbeeld mensen die zich eenzaam voelen in contact gebracht worden met anderen. De huiskamer van MOA is daarvoor een geschikte plaats. Nienke de Jong van Kwadrantgroep onderschrijft de behoefte aan ontmoeting. ,,Het is niet eenvoudig om mensen uit hun isolement te halen. Daar is dit een goed initiatief voor.’’

Sytze van der Velde van de Voedselbank is vooral blij met de mogelijkheden voor burgers om ondanks armoede toch gezond te kunnen blijven eten. ,,Met de ondertekening van de samenwerking is een goede stap gemaakt naar het concreet maken van de plannen. Nu kan gezocht worden naar financiering via fondsen’’, aldus Anneke Adema, directeur Kearn Welzijn.