‘t Suyderhuys heeft met It Wenplak eigen verpleeghuisafdeling

Surhuisterveen - De eerste verpleeghuisafdeling van Surhuisterveen is een feit, nu woonzorgcentrum ’t Suyderhuys sinds kort een verpleeghuisafdeling heeft ingericht in It Wenplak, een kleinschalige woonvorm voor mensen met dementie.

It Wenplak is er voor kwetsbare ouderen met dementie. Een doelgroep waar persoonsgerichte zorg en oprechte aandacht belangrijk voor is. In It Wenplak kunnen deze ouderen veilig en comfortabel wonen en er heerst een rustige en huiselijke sfeer. Er zijn drie huiskamers met in totaal 24 plekken. Dag en nacht zijn er zorgprofessionals aanwezig.

Veilige omgeving

Voor Surhuisterveen is It Wenplak een belangrijke toevoeging op de zorg voor ouderen die De Friese Wouden er al biedt. ,,Als thuis wonen echt niet meer gaat, is het belangrijk dat kwetsbare ouderen met dementie in een veilige omgeving kunnen wonen en de zorg krijgen die bij hun situatie past. Het behoud van de eigen gewoonten en de zorg die ze thuis gewend waren, is hierbij het uitgangspunt”, vertelt Gelly Atsma, manager wonen, welzijn en zorg van It Wenplak. Naast de zorg worden er ook technische hulpmiddelen ingezet zoals een gps-systeem, zodat bewoners naar buiten kunnen. Ook is er een interactieve tovertafel.

Op maat

De specialist ouderengeneeskunde van ’t Suyderhuys is eindverantwoordelijk voor de medische zorg aan de bewoners van It Wenplak. Deze specialist weet veel van complexe gezondheidsproblemen bij ouderen met dementie. Als het nodig is kunnen de bewoners van It Wenplak ook terecht bij behandelaren zoals een psycholoog, een fysiotherapeut, een logopedist of een diëtist van het aanwezige behandelteam.

De zorg in It Wenplak is altijd op maat en gaat uit van de wensen en behoeften van de individuele bewoner. Er worden dagelijks activiteiten gehouden. Muziek is een belangrijk thema. Er wordt bijvoorbeeld gezongen met kinderen van basisscholen uit de omgeving. Verder is er bij It Wenplak een fleurige binnentuin met beweegtoestellen en ruimte voor een wandeling. Friestaligen worden er in hun eigen taal aangesproken. ,,Al wa’t wend is Frysk te sprekken, hoecht him hjir net te ferbrekken’’, aldus Atsma.