Rioolvernieuwing en aanpak verkeersveiligheid Kootstertille tweede fase in

Kootstertille - Na de straten Frisostrjitte, Nassauwyk en de Maria Louiseloane gaat nu ook de Goudtsjeblom-, Dahlia- en Klaproasstrjitte in Kootstertille op de schop. Het riool en de straat worden aangepakt.

Wethouder Max de Haan gaf woensdag het startsein voor de werkzaamheden. ,,Over het ontwerp zijn goede gesprekken geweest met buurtbewoners, de scholen en Plaatselijk Belang Kootstertille’’, aldus Max de Haan.

Klimaatbestendig

Het rioolstelsel in Kootstertille wordt klimaatbestendig gemaakt. Regenwater en vuilwater worden van elkaar gescheiden. Het vuilwater wordt naar de rioolwaterzuivering afgevoerd. Ook kan tijdens een stevige regenbui het water beter afgevoerd worden. Een drainagesysteem zorgt er vervolgens voor dat het grondwater wordt verwerkt. De gebakken klinkers uit de rijbaan worden hergebruikt.

Het verbeteren van de verkeersveiligheid is één van de speerpunten uit het coalitieakkoord van de gemeente Achtkarspelen. In het ontwerptraject is dan ook extra aandacht besteed aan de verkeersveiligheid rond de school.

Tút en derút

De schoolzone is ontworpen in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland en de scholen en heeft als doel om weggebruikers te attenderen op een school in de buurt. Er worden verkeersafspraken gemaakt met ouders/verzorgers van de schoolkinderen en de omwonenden. Ook wordt de tút en derút strook beter zichtbaar en mogen leerlingen dit bord ontwerpen.

Aannemer Witteveen uit Surhuisterveen voert het werk in fasen uit. De verwachting is dat de nieuwe riolering en alle werkzaamheden voor de bouwvak 2020 zijn afgerond.