Uitslagen Bridgeclub Buitenpost

Buitenpost - Bridgeclub Buitenpost hield twee zittingen

Uitslagen van zitting 1 van de tweede ronde van dinsdagmorgen:

A-lijn: 1 Jan Hiddema & Bartele Bosma 59,79; 2 Marion Boomsma & Gerrie Hiddema 58,42; 3/4 Tine de Vries & Annie Dantuma en Dick-Jan van Enthoven & Ringer Visser 57,71.

B-lijn: 1 Lynn Flekzer & Alie Terpstra 57,92; 2 Sietse Weijer & Claasje Nicolai 55,42; 3 Sijtske Tuinenga & Aiso Lycklama 54,17.

C-lijn: 1 Jan en Saakje Klaver 67,50; 2 Marga en Jan Boersma 65,80; 3 Annie van der Bijl & Mary van Asperen 63,22.

Uitslagen van de 6e zitting van de eerste ronde donderdagavond.

A-lijn: 1 Kiki Schut & Appie Pool 62,58; 2 Marion Boomsma & Ringer Visser 56,00; 3/4 Gre Oost & Henk Speelman en Froukje Sikkema & Tjalling Talstra 54,17.

B-lijn: 1 Jaap Jellema & Bram Bekkema 67,08; 2. Elly Kuipers & Yteke Kuipers 62,08; 3 Iet Pranger & Yfke van der Schaaf 57,08.