Nieuw wandelpad tussen Burgumer Mar en De Leien door grondruil

De provincie kan door een papieren grondruil een wandelpad realiseren tussen de natuurgebieden rondom het Burgumer Mar en de Leien bij Rottevalle.

De provincie heeft ervoor gekozen om een stuk landbouwgrond langs de Burgumer Mar en de Lits te bestempelen als natuur. Bij Burgum, Heidehuzen en Eastermar worden juist stukken grond uit de zogenoemd Natuurnetwerk Nederland gehaald. Deze krijgen de status van landbouwgrond. Zo gaat er volgens de provincie geen natuur verloren en blijft het Natuurnetwerk Nederland even groot.

De ruil was nodig om de wens van de provincie om natuurgebieden tussen de Leien en het Burgumer Mar verbinden via een wandelpad, te realiseren. Het is nog niet duidelijk wanneer er een wandelpad wordt aangelegd.